Medan regeringen ständigt inför nya skatter för att utöka inflödet till statskassan dränerar invandrarklanerna det svenska välfärdssystemet genom systematiskt och organiserat fusk. I en uppmärksammad debattartikel på måndagen skriver åklagare Björn Rosenlöf om fenomenet som fått pågå ostört under flera år.

I debattartikeln i Expressen skriver Rosenlöf, som sedan 2003 arbetat som åklagare med särskild inriktning på organiserad ekonomisk brottslighet, att det är ”med viss förvåning” han tagit del av den senaste tidens skriverier om klanrelaterad vålds- och narkotikabrottslighet då det tills alldeles nyligen var tabu och ”rasism”.

LÄS ÄVEN: 40 kriminella släktnätverk i Sverige: ”Kommit enbart med syfte att organisera kriminalitet”

Han konstaterar dock samtidigt att man ännu inte lyckats se med lika stor klarhet på organiserad ekonomisk brottslighet.

Under de snart 20 år han arbetat med ekonomisk brottslighet har han sett hur vanligt det är att olika ”familjekonstellationer”, eller klaner, tillskansar sig allmänna medel genom organiserad ekonomisk brottslighet. Ett fenomen som är långt ifrån nytt och man känt till länge samtidigt som bara en bråkdel av fallen överhuvudtaget utreds.

Hotar välfärdssystemets fundament

Rosenlöf beskriver det som ett system som saknar kontrollfunktioner och därmed inbjuder till fusk.

LÄS ÄVEN: Nationalekonom: Klanerna dränerar välfärden genom bidragsfusk

Medan de 40-tal klaner det talats om under de senaste veckorna är illa, med vålds- och narkotikabrottslighet, menar han att det är än värre för samhällsekonomin med den organiserade ekonomiska brottslighet i stor omfattning betydligt fler klaner sysslar med – något som hotar själva fundamentet för den svenska välfärden.

Efter mina diskussioner med Försäkringskassan, och med beaktande av vad jag själv upplevt som åklagare, skulle jag bli mycket förvånad om fusket understiger 50 procent av all utbetald assistansersättning. En liten fingervisning om hur verkligheten ser ut är att sedan assistansreformens införande 1994 – vilken möjliggör fusket – har antalet beviljade assistanstimmar per vecka och brukare ökat med över 90 procent.

LÄS ÄVEN: Arbetsförmedlingen infiltrerad av kriminella nätverk