Ett nytt rätts-PM som publicerats på Åklagarmyndighetens interna webb avser att styra hur svenska åklagare ska tillämpa reglerna om hets mot folkgrupp. ”Bör avgöras av domstol genom en dom hellre än av åklagare i form av negativa åtalsbeslut”, skriver myndigheten. ”Tämligen anmärkningsvärt” berättar en källa för Samhällsnytt.

Det är rättsPM 2018:3 från Utvecklingscentrum Malmö där den nya principen framförs:

[soliloquy id=”233563″]

Avvägningen mellan skyddet för yttrandefriheten och skyddet för utsatta grupper är en rättsfråga snarare än en bevisfråga och bör avgöras av domstol genom en dom hellre än av åklagare i form av negativa åtalsbeslut.

Det normala förfarandet i Sveriges rättsprocesser är att åklagaren bedömer om det finns tillräcklig bevisning för att få en fällande dom. Är så inte fallet ska åklagaren inte åtala för brottet.

Vill ändra rättspraxis
Men nu verkar Åklagarmyndigheten vilja ändra på detta. Innebörden i stycket ovan är nämligen att åklagaren bör väcka åtal och istället överlämna till rätten att bedöma innebörden i det påstått kriminella uttalandet, även om åklagaren själv är tveksam till om det räcker för en fällande dom, istället för att inte väcka åtal (negativt åtalsbeslut) vilket vore det normala.

– Den enda anledningen som jag kan se till varför man vill att landets åklagare ska väcka åtal i ärenden när man inte kan räkna med en fällande dom i de här målen måste ju rimligtvis vara att man vill skrämmas genom att utsätta de åtalade för obehaget som en polisutredning och påföljande rättegång innefattar, berättar en insatt källa till Samhällsnytt.

– Detta torde vara ett sätt att inskränka ramarna för människors upplevda yttrandefrihet vilket vi som värnar yttrandefriheten bör se allvarligt på, fortsätter han.

Nyligen har flera uppmärksammade åtal riktats mot personer som uttryckt sig kritiskt till invandring. Bland annat rapporterade Samhällsnytt tidigare i år om en kvinna som åtalades för HMF efter att ha deltagit i en diskussion på Facebook om en gruppvåldtäkt.