aldersbestamningar-83773
Inrikes

Aktivistorganisationer JK-anmäler medicinsk åldersbestämning av ’ensamkommande’

Publicerad 5/6/2019
Annons

Genom den kontroversiella ’gymnasielagen’ har de flesta så kallade ’ensamkommande flyktingbarn’ som visat sig egentligen vara vuxna fått en ny möjlighet att stanna i Sverige. I några fall har det dock blivit avslag. Två aktivistorganisationer anmäler nu ett av dessa fall till Justitiekanslern i hopp om ett prejudicerande utslag så att medicinska åldersbestämningar får mindre betydelse vid asylprövningen.

Det är Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar som nu anmäler staten till JK för vad man anser vara brister i medicinsk åldersbedömning. Det aktuella fallet handlar om ett ’ensamkommande flyktingbarn’ som kom till Sverige hösten 2015 och nekades asyl efter att en medicinsk åldersbedömning utförd av Rättsmedicinalverket (RMV) bekräftat Migrationsverkets okulära besiktning om att det rörde sig om en vuxen man.

De två aktivistorganisationer gör i sin anmälan gällande att avslagsbeslutet fattades på felaktiga grunder. Sofia Rönnow Pessah, som är jurist på en av de anmälande organisationerna skriver i ett pressmeddelande att det aktuella fallet ”bara är ett exempel på en mycket större problematik”. Målsättningen är ett få till stånd en dom som utmynnar i ny praxis där Migrationsverket och migrationsdomstolarna fäster mindre eller ingen vikt vid medicinska åldersbestämningar alternativt helt upphör med att beställa sådana.

Det anmälarna lutar sig emot är den kritik som från vissa håll riktats mot åldersbestämningarna där dessa påstås ha en felmarginal på i vissa fall uppemot två år. Samtidigt har kritiken bemötts med att de åldersbestämningar som görs tar hänsyn till detta och att RMV i sina svar till Migrationsverket endast bedömer en person som vuxen om denne med god marginal befinner sig på rätt sida om felmarginalen.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
669”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons