Cancer

Luis Diaz, en av ledarna för cancerstudien vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Faksimil Youtube.

UtrikesVetenskap

Alla patienter blev helt fria från cancer – utan kirurgi, strålning eller cellgiftsbehandling

Publicerad 6/11/2022
Annons

Kolorektalcancer är globalt sett den tredje vanligaste cancerformen. Antalet drabbade är på uppgång i Sverige och ligger idag på cirka 6 000 fall per år enligt Regionala cancercentrum i samverkan. Nu ger en amerikansk studie hopp om ny behandlingsmetod – utan kirurgi, strålning eller cellgiftsbehandling.

Det nya läkemedlet som testats rekryterar kroppens immunförsvar för att bekämpa cancern. I en studie utförd vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York och Yale University lyckades forskarna med att helt befria patienterna som ingick i studien från cancer, utan vare sig kirurgi, strålning eller cellgiftsbehandling. Studien publicerades för en vecka sedan i New England Journal of Medicine och visar på stor framgång.

– Immunterapi har visat sig vara framgångsrik vid behandling av en undergrupp av patienter med tjocktarmscancer och rektalcancer som har spridit sig till andra vävnader, säger doktor Luis Diaz, en högt ansedd cancerforskare som förra året utnämndes till nationell rådgivare i cancerfrågor i USA av president Joe Biden.

LÄS ÄVEN: Sverige halkar efter som forskningsnation: ”Måste sluta vara så naiva”

Samtliga patienter blev cancerfria

I den första studien ingick 12 patienter. Behandlingen tog cirka sex månader och lyckades till 100 procent, skriver Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Vid uppföljning efter ett år hade hade ingen av patienterna drabbats av nya tumörer. Idag har ännu fler patienter genomgått behandlingen med samma goda resultat, skriver NY Times.

– Jag tror att det här är första gången detta har hänt i cancerns historia, säger doktor Diaz om framgångarna.

Grundtanken med immunterapi är att trimma immunförsvaret så att det blir bättre på att bekämpa tumörceller. Intensionen var ursprungligen att eventuella kvarvarande tumörer skulle behandlas med kemoterapi, strålbehandling och kirurgi. Men det visade sig aldrig behövas, samtliga patienter blev fria från sin cancer med immunterapibehandlingen. Enligt CBS News drabbades heller ingen av deltagarna av några allvarliga bieffekter.

LÄS ÄVEN: Cancer bedömdes vara förkylning – kvinna avled

Forskarna ser fler möjligheter

Läkemedlet som använts heter Dostarlimab och har utvecklats av GlaxoSmithKline. Varje dos kostar över 100 000 kronor och för komplett behandling krävs nio doser, uppger ABC News.

Forskarna säger att deras studie bara är ett första steg men är överväldigade av resultatet. Nu hyser de förhoppningar om att behandlingen i framtiden även ska kunna användas vid bland annat bukspottkörtel-, mag- och prostatacancer.

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons