ulf kristersson 84773
Inrikes

Alliansen ändrar sig om grundlagsändringen

Publicerad 3/27/2018
Annons

Istället vill man se en ny utredning. Hos Sverigedemokraterna välkomnas omsvängningen.

Fram tills idag var samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, för att rösta igenom regeringens grundlagsändringar som innebär inskränkningar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

Efter en våg av stark kritik meddelar alliansen på tisdagen att man ändrat sig.

Man hänvisar till att man fortfarande anser att sökbara domssamlingar utgör ett allvarligt ingrepp i enskilda människors integritet, men att det uppkommit så många frågor om lagförslagets avgränsning och tillämpning att det inte är möjligt att reda ut dem under riksdagsbehandlingen – därför bör lagförslaget inte genomföras.

”Att domar och andra avgöranden från domstolarna ska vara offentliga är centralt i varje rättsstat”, heter det bland annat.

Istället vill Alliansen att en ny utredning tillsätts.

– Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning. Enligt Alliansens mening är lagförslaget framför allt förenat med tre problem som behöver analyseras närmare, säger Tobias Billström, gruppledare (M)

– Lagförslaget innebär att databaser som vänder sig till professionella användare, t.ex. jurister, ska vara fortsatt tillåtna. Att på detta sätt göra skillnad mellan människor har uppfattats som orättvist. Det är en berättigad invändning, säger Anders W Jonsson, gruppledare (C)

– Lagförslaget är inte tillräckligt preciserat i fråga om vilka verksamheter som kommer att skyddas av grundlagarna och vad som ska falla utanför. Det är centralt att så långt möjligt klargöra var gränserna för mediegrundlagarnas tillämpningsområde går, säger Christer Nylander, gruppledare (L)

– I regeringens proposition används bl.a. formuleringen ”seriös, granskande journalistik”, vilket har fått en del att ställa frågan om olika slags journalistik ska värderas. Det är viktigt att lagstiftningen behandlar alla journalistiska aktörer lika. Även det behöver klarläggas, säger Andreas Carlson, gruppledare (KD)

Det var Alliansregeringen som tillsatte en utredning för att se över regelverket för att stärka integritetsskyddet vilket sedan lett till den proposition om ändrade mediegrundlagar som nu lagts på riksdagens bord.

Hos Sverigedemokraterna välkomnar man alliansens omsvängning.

– Jag är glad över att vi lyckats påverka de övriga oppositionspartierna. Sverigedemokraterna var länge ensamma om att vara kritiska till förslaget om förändrade mediegrundlagar och jag välkomnar alliansens omsvängning, säger Jimmie Åkesson.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons