hijab muslim

Foto: Petar Milošević / CC BY-SA.

Inrikes

Analfabeter ska undantas från föreslagna språkkrav

Publicerad 1/14/2021
Annons

I ett betänkande från regeringens utredare föreslås ett prov i svenska och samhällskunskap bli obligatoriskt för de som ansöker om svenskt medborgarskap. Men vissa grupper ska kunna undantas från reglerna. Hos SD är man allt annat än imponerade.

Det före detta justitierådet Mari Andersson har lett utredningen och föreslår nu att den som vill bli svensk medborgare ska visa att de har svenska- och samhällskunskaper.

Avseende språkkravet ska ett godkänt betyg från årskurs nio eller motsvarande från Komvux alternativt högsta kursen inom SFI räcka.

Kraven ska omfatta individer i åldrarna 16-63 utom så kallade statslösa, de som föds i Sverige samt nordiska medborgare. Dispens ska också kunna ges om man har ”särskilda skäl” som väsentliga funktionsnedsättningar eller ”andra personliga förhållanden” – i den sistnämnda gruppen ingår bland andra analfabeter.

Ytterligare en grupp man vill undanta från språkkravet är de som ”har ett språk som är väldigt avvikande från svenska”.

SD vill gå längre

Hos Sverigedemokraterna, där man vill se betydligt högre krav, är man inte imponerade.

– Själva språkkraven i sig är mycket lågt satta. När det gäller läs- och hörförståelsen skall nivån motsvara B1, i den Gemensamma europeiska referensramen, GERS, medan den för skriftlig och muntlig färdighet istället skall vara A2. Detta motsvarar mellanstadienivån i andraspråk i svensk skola. De som upptags till svenska medborgare förväntas alltså tala svenska sämre än de flesta barn talar sin skolfranska, säger Jonas Andersson (SD), ledamot i Socialförsäkringsutskottet samt representant i migrationskommittén.

– Själva språkkraven i sig är mycket lågt satta. När det gäller läs- och hörförståelsen skall nivån motsvara B1, i den Gemensamma europeiska referensramen, GERS, medan den för skriftlig och muntlig färdighet istället skall vara A2. Detta motsvarar mellanstadienivån i andraspråk i svensk skola. De som upptags till svenska medborgare förväntas alltså tala svenska sämre än de flesta barn talar sin skolfranska.

Enligt Andersson hade man stora förhoppningar på utredningen och att Sverige äntligen skulle göra upp med tidigare felaktiga beslut, men förslagen är inte vad Sverige behöver 2021 vilket man anser är ordning och reda samt plikt och krav.

– Vi förväntar oss att regeringen tar sitt förnuft till fånga, och noga utvärderar remissvaren på utredningen, och så snart som möjligt framlägger ordentliga förslag för riksdagen så att vi kan få till seriösa krav. Ett svenskt medborgarskap får inte längre vara något man hittar i botten av ett flingpaket.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons