För en vecka sen fick Ulf Kristersson (M) talmannens uppdrag att sondera terrängen för att bilda regering. Idag ska han avlägga halvtidsrapport till talman Andreas Norlén. Från alliansen meddelas att man fortfarande har siktet inställt på en Alliansregering.

Kristersson fick två veckor på sig att se över möjligheterna till att bilda en regering och inför M-ledarens möte med Norlén på tisdagen har Alliansledarna suttit i möte.

– Vi vill bilda en Alliansregering och vill ha den förankrad över blockgränsen, säger C-ledaren Annie Lööf efter mötet till TT.

I torsdags träffade Kristersson S-ledaren Stefan Löfven. Utgången av det mötet är inte känd. Tidigare förslag om en Alliansregering som regerar med stöd av S har Löfven kategoriskt sagt nej till.

Lööf hoppas dock på att samtalen över blockgränsen fortsätter.

– Det kan inte bara innebära att de ska till när Socialdemokraterna är vid makten. Vi har fortsatta samtal med dem och utgår från att de också ser behovet av att komma överens långsiktigt över blockgränsen.

”Jag går nu vidare med mina sonderingar för att bilda en Alliansregering grundad i den reformagenda vi gått till val på”, blev Kristerssons meddelande efter mötet med Norlén.

Kristersson erkände dock på tisdagseftermiddagen att en Alliansregering med stöd från S inte längre är ett realistiskt alternativ. Hans nästa vecka som ”sondererare” på uppdrag av talmannen ska i stället fokusera på att bilda en Alliansregering utan S-stöd.

Vid en presskonferens i riksdagen senare tillkännagav Kristersson att han inte vill berätta detta mer konkret ska gå till eller från vilket håll han tror sig finna stöd för en sådan regering.