japan shinjuku

Foto: Kakidai.

Utrikes

Antalet asylsökande till Japan minskar dramatiskt efter tuffare regler

Publicerad 3/29/2019
Annons

Minskningen i fjol är den första på åtta år. Jämfört med 2017 låg minskningen på 47 procent. Av 10 493 sökande beviljades 42 stycken asyl – en fördubbling jämfört med 20 stycken året dessförinnan.

Efter en reform 2010, vilken innebar att asylsökande vars processer tog längre än sex månader fick arbetstillstånd, ökade antalet sökande avsevärt. I januari 2018 stramade dock regeringen till reglerna efter att systemet missbrukats av asylsökande som trott sig kunna arbeta i Japan så länge de ansökt om asyl.

Förra årets asylsökande kom från 74 olika länder. Flest kom från Nepal följt av Sri Lanka, Kambodja, Filippinerna och Pakistan. Asylsökande från dessa fem länder gick ned 41 procent jämfört med 2017 men utgjorde ändå 55 procent av det totala antalet. Av de 42 individer som beviljades asyl kom flest från Kongo följt av Jemen och Etiopien.

Ytterligare 40 personer från bland annat Syrien och Pakistan beviljades uppehållstillstånd.

Under fjolåret utvisades 16 269 personer från Japan, en ökning med 19 procent, för att ha överskridit den tid i landet deras visum tillåter, deltagit i otillåtna aktiviteter samt för andra överträdelser mot landets migrationslagar. Mer än 60 procent av de utvisade arbetade illegalt.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
630Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons