Antalet vuxna som får diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning ökar kraftigt. Även bland barn ökar diagnosen. I en av landets regioner har antalet fall ökat med över 600 procent sedan 2008. Det visar Psykologtidningens granskning.

Psykologtidningen har gått igenom statistik från Socialstyrelsen som visar att antalet vuxna patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har ökat med 143 procent under åren 2008 och 2020.

Någon gemensam förklaring till ökningen har man ännu inte. Överens är man emellertid om att siffrorna behöver tittas närmre på.

– Uppenbarligen har det skett en ökning. Det är angeläget att titta mer på det här, säger Peter Salmi som är utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen.

LÄS ÄVEN: Ny studie slår fast – mångfald gör samhället svagare

Region Örebro län sticker ut med en ökning på 617 procent sedan 2008.

När det gäller barn har andelen elever som blir mottagna i särskola i Stockholms län ökat med drygt 3+ procent sedan 2016, från 0.9 till 1.2 procent.

Även IQ sjunker

I september i fjol varnade Kyösti Tarvainen, PhD, docent emeritus i systemanalys vid Aalto-universitetet, Helsingfors, för att Sveriges genomsnittliga IQ kommer att sjunka till under 90 under nästa århundrade givet att den nuvarande utvecklingen fortsätter. Detta skulle i sin tur göra det svårt att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

LÄS ÄVEN: Forskare larmar: Sveriges sjunkande IQ hotar demokratin

Tarvainens forskning har tidigare visat att de etniska svenskarna med oförändrad invandring kommer vara en minoritet till 2065 och att det kommer finnas lika många muslimer som etniska svenskar år 2100.

2017 visade en annan undersökning att IQ sjunker både i Sveriges grannländer liksom i nationer som Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.