Coronaviruset har orsakat stor belastning på vården. Till följd av det har många cellprover, som tas för att upptäcka cancer, inte utförts vilket medför att det kan ta flera år att komma ikapp testerna. Det innebär att ett antal kvinnor sannolikt hinner utveckla cancer under tiden.

Joakim Dillner, professor i infektionssjukdomar och ordförande för Nationellt kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention, menar att även här kommer det krävas prioriteringar.

– För att komma ikapp efter akuta krislägen kan man behöva prioritera. Ett tiotal regioner i Sverige har valt att pausa cellprovtagningar, som görs för att upptäcka förstadiet till livmoderhalscancer, med anledning av coronaviruset. Det är problematiskt på flera sätt, berättar Joakim Dillner för SVT.

Han har jobbat med HP-viruset, som orsakar cellförändringar, i över 30 år och påpekar att det är ”hundratusentals kvinnor” som inte fått sina prover tagna och kommer ta tid att komma ifatt.

– Dagen har bara 24 timmar, det går inte att jobba in ett så långt uppehåll, säger han.

”Krisscreening”

Liksom vården nu börjat med prioriteringar för intensivvård kommer det krävas liknande för de med risk för livmoderhalscancer. I dagsläget erbjuds samtliga kvinnor i åldern 23-50 provtagning vart tredje år och därefter vart femte år. Men det kan behöva förändras och kräva lagändringar.

– Det är till exempel ingen jättestor idé att kalla personer som visar negativt för HPV vart tredje år, men nu står det i lagen att alla ska få screenas vart tredje år, så jag vet inte hur man ska hantera det. Det är ett jätteproblem, säger Dillner.

Förseningar kan leda till cancer

Dillner menar att vid förseningar på tre månader eller mer kan man se statistiska samband för mer cancer. Varje år drabbas omkring 550 kvinnor av livmoderhalscancer men han menar att risken ”inte är jättestor” utan handlar om några fall bara.

Ett tiotal regioner stoppar nämligen cellprovtagningar på grund av risken att smittas eller att vård av covid-19 patienter måste prioriteras. Men nu ska Socialstyrelsen ta fram riktlinjer för hur problemet ska ska hanteras. Självtester i hemmet är en variant som diskuteras.

Varje år drabbas omkring 550 kvinnor av livmoderhalscancer och 150 överlever inte sjukdomen. Tester för livmoderhalscancer, med regelbundna kontroller, har funnits i Sverige sedan 1960-talet.

authorimage