jobbskills
Inrikes

Arbetsförmedlingens dyra jobbtjänst för asylsökande stoppas – kan innehålla känsliga uppgifter

Publicerad 5/9/2018
Annons

För tre år sedan aviserade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att man beställt en jobbtjänst knuten till Arbetsförmedlingen som skulle ”ta asylsökande närmare jobb”. De jobb som skapats är i princip bara för de 100 svenskar som anställdes att utveckla tjänsten som kostat 90 miljoner kronor att ta fram.

Nu stoppas tjänsten ”Jobbskills” efter att journalister på SVT gått ut och framhållit risken för att asylsökande skriver in uppgifter om sig själva i systemet som kan vara känsliga. Jurister har tittat på saken och bedömt att det finns fog för sådana farhågor. Vilka uppgifter som åsyftas framgår dock inte.

Tanken med systemet var att de asylsökande redan vid ankomst till Sverige skulle redovisa vilken utbildning och yrkeskompetens man har från hemlandet för att sedan snabbare komma i arbete. Snabbt har det emellertid inte gått att ta fram tjänsten och billig blev den inte heller. Kostnaderna skenade till fyra gånger mer än vad som budgeterats.

Efter tre långa år och 90 miljoner skattekronor kunde man konstatera att nästan inga arbetsgivare var intresserade av att ansluta sig till tjänsten. Det har därför knappast funnits några tillgängliga jobb i systemet för asylsökande. Orsaken till ointresset från arbetsgivarnas sida har inte utretts men en hypotes är att få asylsökande har den utbildning och kompetens som svenska företag efterfrågar.

Även bland de asylsökande har intresset för tjänsten varit svagt. Många som kommer till Sverige har släktingar och landsmän här och har uppgett att de mer förlitar sig på kontakter än på Arbetsförmedlingen.

Nu blir det tillsvidare inga asylsökande alls i tjänsten. Arbetsförmedlingen stoppar den helt för att utreda om arbetsförmedlarnas tillgång till de uppgifter som de asylsökande matar in om sig själva är i överensstämmelse med svensk lag och integritetsskydd.

Man vill också utöka informationen i systemet till de asylsökande så att de inte matar in sådana uppgifter om sig själva som kan vara känsliga. Om och när den dyra tjänsten Jobskills kan tas i drift igen är oklart.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons