Misskötsel och vägran att betala hyra – två omständigheter Sydsvenskan valde att inte ta med i artiklarna om de nyanlända.

Under hösten och vintern har Sydsvenskan upprepade gånger skrivit om Staffanstorps kommun där man placerat nyanlända migranter i husvagnar.

Placeringen i husvagnar skedde på grund av att Migrationsverket inte kollade med kommunen innan ifall boende fanns och för närvarande bor sex nyanlända på detta sätt.

Senast på torsdagen skriver Sydsvenskan om migranterna men utelämnar ett antal väsentliga uppgifter, något Per Almström, kommundirektör i Staffanstorps kommun, reder ut i ett inlägg på kommunens hemsida.

Sydsvenskans reporter Astrid Adelgren har inte bemödat sig med att ta reda på hur dörrar gått sönder eller varför säkringar går när elen överbelastas.

Husvagnarna är vinterbonade. Dock har det hänt att temperaturerna under kortare perioder understigit vad som är acceptabelt (omkring 15 grader), vilket då åtgärdats omgående bland annat genom extra värmeelement och värmefläktar.

En av anledningarna till de sjunkande temperaturerna i husvagnarna vid dessa tillfällen har varit att matlagning förekommit och säkringarna utlösts på grund av överbelastning.

Migranterna har getts tillgång till en särskild köksvagn som finns i anslutning till övriga vagnar.

Problem med det gemensamma köket har bland annat att göra med att en vattenledning frusit sönder som en följd av att dörren till köksvagnen blåst sönder då den inte stängts som den borde av migranterna, detta trots upprepade tillsägelser.

Denna försummelse har också lett till omfattande skador på dörren och till att kopparrör och kranar frusit sönder. I köket har också flera spisplattor satts på och sedan låtits vara på trots att ingen varit där och spisvred har tagits sönder.

Till detta har även en omfattande oordning förekommit med sopor som inte kastats i sopkärlen och disk som inte diskas.

Fastighetsbolaget har varit på plats minst en gång per vecka, ibland 2-3 gånger per vecka.

Endast två av sex migranter har gått med på att skriva under kontrakt och betala hyra på 1 800 per månad – en nivå som är anpassad efter den ersättning på 6 700 kronor per månad en vuxen nyanländ får från försäkringskassan.

Att fyra migranter valt att inte skriva under kontrakt menar man från kommunen är oacceptabelt och dessa kommer att i nästkommande vecka, för sista gången, på nytt beredas möjlighet att teckna hyresavtal.