Minst 5-10 personer i Lund kan bli aktuella till en kostnad av ca 105 000 kronor per år. ”Det kan ju bli så att 20-åringar går ihop med 15-åringar”

Vid sitt senaste sammanträde beslutade utbildningsnämnden i Lund att asylsökande över 18 som är behöriga ska få rätt att söka till de nationella programmen på gymnasiet, rapporterar Sydsvenskan.

Enligt nämndens ordförande Anders Ebbeson (MP) omfattas ”inte så många individer mellan 18 och 20 år” av beslutet, men han menar att det finns ett ”signalvärde” i det.

Vidare anser Ebbeson att det ger asylsökande något vettigt att göra medan de väntar på beslut och att många så kallade ”ensamkommande” mellan 18 och 20 har hamnat i ett slags ingenmansland under asylprocessen.

– Skolverket säger att den som fyllt 18 år inte har rätt att söka till de nationella programmen, men inte heller att komma in på vuxengymnasiet. Det blir ett glapp på två år då de inte har något att göra. De får inte heller jobba, om de inte också sökt och fått ett speciellt uppehållstillstånd som ger arbetstillstånd. Vilket är en process i sig, säger han till Sydsvenskan.

Malmö ska nyligen ha tagit ett liknande beslut och Ebbeson räknar med att kunna söka bidrag från staten för att bekosta det hela.

– Man skulle kunna undersöka med utbildningsdepartementet om de asylsökande kan få läsa på Komvux. Annars kan det ju bli så att 20-åringar går ihop med 15-åringar, säger nämndens andre vice ordförande Louise Rehn Winsborg (M).