Åtta av tio flyktinginvandrare i Sverige har någon gång semestrat i det land de sökt skydd ifrån. Det visar en mätning som Novus gjort.

Enligt undersökningen, som genomförts på uppdrag av Bulletin, har 85 procent av alla utlandsfödda någon gång åkt på semester till hemlandet.

LÄS ÄVEN: Migrationsverket tipsar migranter – som vill semestra i landet de flytt från

Andelen är störst bland anhöriginvandrare. Av dem har hela 92 procent någon gång semestrat i ursprungslandet. Bland adopterade är det istället endast 41 procent som någon gång återvänt till landet de föddes i.

Av flyktinginvandrarna är det 79 procent som någon gång besökt det land de flytt ifrån. Novus påpekar emellertid att situationen i hemlandet kan ha förändrats för många av invandrarna sedan de sökte asyl.

Undersökningen gjordes mellan 18 och 24 augusti och bygger på 1050 utrikes födda personer.

LÄS ÄVEN: SVT-reportern Abir är ”stolt flykting” – semestrar i hemlandet