Ett antal fårskallar – i ordets bokstavliga betydelse – påträffades i en livsmedelsbutik vid en inspektion. Var skallarna kommer ifrån är oklart men enligt miljökontoret får sådana inte säljas som livsmedel.

Det var vid en rutinmässig livsmedelsinspektion i Borlänge som det något makabra fyndet gjordes i köttdisken hos en icke namngiven butik. Fyra fårhuvuden låg uppradade, utan märkning och bara delvis täckta av plastfolie. Det rapporterar DT.

Oklart ursprung

Fårhuvudena beslagtogs och ligger nu i frysen hos miljökontoret i Borlänge. Det har inte gått att utreda var de får slaktats som skallarna härrör från, butikspersonalen har endast gett undvikande svar.

Däremot står det klart att avhuggna och icke avhudade fårhuvuden inte får säljas som livsmedel i Sverige, i synnerhet inte om de inte är uppmärkta på korrekt sätt.

Destrueras om svar uteblir

Huvudena kommer nu att förvaras i miljökontorets frys i tre veckor. Om inte butiken ifråga innan den tiden löpt ut har kunnat ge riktiga svar på de frågor de fått kommer skallarna att destrueras.

Butiken ifråga fick också en rad andra nedslag på bristande hygien och underlåtenhet att följa gällande livsmedelsföreskrifter. Den kommer inom kort därför att få påhälsning på nytt för att kontroll av att bristerna har åtgärdats.