En patient som vårdades vid Sundsvalls sjukhus fick vänta på för länge på ett återupplivningsförsök och avled. Vårdpersonalen kom inte åt nödvändig utrustning eftersom korridoren var fylld med patienter.

Händelsen inträffade i somras och är nu anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, rapporterar statsradion.

LÄS ÄVEN: Avled efter väntan på akuten: ”Platsbrist och överansträngning får konsekvenser”

Det framgår av anmälan att man har utfört hjärt- och lungräddning men att det tagit får lång tid att nå hjärtstartare och läkemedel vilket resulterat i patientens död.

Bakgrunden är att sjukhuspersonalen har placerat patienter i en sjukhuskorridor och därmed även blockerat utrymmen.

LÄS ÄVEN: Södersjukhuset lät 85-årig kvinna med hjärtinfarkt vänta i 8 timmar – avled