Avslaget motiveras med att behovet av nyanlända migranter i äldreomsorgen är större än att de först måste lära sig fullgod svenska.

– Det är självklart viktigt att kunna språket, men vi behöver också många händer i omsorgen, säger kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C).

Sverigedemokraternas förslag var att kommunen inför ett språkkrav för att kunna anställas i den kommunala äldreomsorgen. Kravet skulle motsvara SFI-kurs D.

I ett yttrande, som stöds av pensionärsrådet, ger socialnämnden ett flertal motiveringar till avslag. Det främsta handlar om att man inte klarar bemanningen utan nyanlända migranter. Kommunstyrelsen hänvisar även till att allt fler omsorgstagare talar ett annat språk än svenska.

– Språkkunskap kan bedömas på olika sätt och kurs D i SFI kan inte vara det enda avgörande. Det riskerar att stänga ute personer som i övrigt är mycket lämpliga för yrket. Dessutom underlättar det att lära sig språket när man kommer ut i arbete, säger Marie Nicholson (M).

SD har reserverat sig mot kommunstyrelsens beslut.