Arabisktalande personal som varken kan svenska eller engelska. Felaktig hantering av vapen ombord på flygplan. Flyg inställda på grund av oidentifierade väskor i bagaget. Fel information till kapten som kan leda till en flygolycka. Och ett företag som mörkar bristerna och raderar uppgifter i rapporteringssystem. Läs gripande berättelse inifrån en av de största markoperatörerna på Arlanda och lyssna på hemliga inspelningar.

Aviator är en så kallad markoperatör på Arlanda som tillhandahåller diverse marktjänster för flygbolag – såsom incheckning, lastning av bagage, boarding, avlastning av passagerare, med mera. Deras största kund på Arlanda är lågprisflygbolaget Norwegian, men företaget servar även andra stora flygbolag som Air Serbia, TAP Portugal, Luxair, Pegasus Airlines och charterflygbolaget Thomas Cook. Aviators personal ska se till att bagage kontrolleras, checkas in och rapporteras till kapten på ett korrekt sätt. De står även vid gate vid ombordstigning och kontrollerar att passagerare har nödvändiga resedokument för resmålet såsom pass och visum.

Med andra ord är deras arbete väldigt viktigt för att upprätthålla en hög flygsäkerhet på Arlanda. Arbetet sker till stor del på airside (efter säkerhetskontrollen) och kräver noggranna kunskaper om säkerhetsrutiner och regler på flygplatsen. Genom en visselblåsare har Samhällsnytt fått tillgång till omfattande material som visar att säkerhetsreglerna rutinmässigt frångåtts och ignorerats på företaget. I förekommande fall har säkerheten för hundratals flygpassagerare äventyrats.

Visselblåsaren vill vara anonym på grund av rädsla för repressalier. I fortsättningen kommer vi att kalla honom Mark. Mark kom i kontakt med oss en tid efter vår artikel om bristande säkerhetsrutiner på Arlanda som publicerades i februari i år. Han ville dela med sig av sina erfarenheter från arbetet på företaget.

Skickar släktingar till provet

Mark instämmer i vår tidigare rapportering om att Aviator har anställt flera nyanlända migranter utan svenskt medborgarskap – för att ta del av statliga subventioner av asylrelaterad arbetskraft. Företaget kan få upp till 80% av lönen för nyanlända i bidrag från Arbetsförmedlingen enligt information på myndighetens hemsida. Enligt honom blev konsekvenserna av denna rekryteringspolicy betydligt mer långtgående än vad vi kunde ana i vår föregående artikel.

– Det har anställts personer som inte kan vare sig svenska eller engelska, vilket ibland leder till pinsamma situationer när man som gate-agent (den som står i gaten och styr ombordstigning – anm.) inte klarar av att göra utrop i högtalare och ber någon annan att göra det. Man frågar – varför? ”Jag kan inte svenska” – får man till svar.

Varje anställd som arbetar på en flygplats som drivs av Swedavia måste avlägga ett så kallat badge-prov som ger behörighet för att arbeta på flygplatsen. Provet är ett bevis på att man har en förståelse av säkerhetsregler och föreskrifter. En förutsättning för att klara provet är att man behärskar svenska.

Hur har de lyckats att klara provet då? – ställer vi frågan till Mark.

– De skickar sina släktingar eller vänner som går igenom provet – och sedan skryter de om detta.

Känner Aviator till detta?

– Åh ja, de sitter ibland själva med dem framför dator och hjälper med att passera provet.

16 kilo vapen på flyg till Göteborg

Det blir dock betydligt allvarligare än bara oförmåga att göra utrop vid ombordstigning. Incheckade passagerare och bagage ska få koder som ger indikation på behov av särskild hjälp, assistans eller speciell hantering. Den korrekta kodningen är en av grundpelarna i flygsäkerheten. Exempelvis ska vapen som transporteras som bagage checkas in och kodas på ett särskilt sätt som gör det lätt för bagagelastarna att identifiera dem. En grundregel är att vapen och ammunition aldrig ska lastas in i samma bagageutrymme i flygplan – av lätt förståeliga skäl.

På en Norwegian-flygning till Göteborg den 23 juli märkte dock incheckningen 16 kilo vapen och ammunition fel vilket ledde till att de hamnade i samma bagageutrymme på flygplanet. Här kan ni lyssna på en inspelad konversation mellan anställda på Aviator som upptäckt felet:

”Det kunde ha gått riktigt illa för flygplanet och passagerarna”

Vid ett annat tillfälle rapporterades fel vikt till kaptenen. Så kallade Gate Koordinatorerna är skyldiga att räkna och rapportera in den gemensamma vikten som lastas i varje del av ett flygplan. Dessa uppgifter är mycket viktiga eftersom de utgör ett underlag för att räkna ut den totala massan av flygplanet samt vilken motorstyrka som behövs för att lyfta planet vid starten.

– 10 minuter innan flygning skickar vi siffror till kaptenen på olika zoner och vikter. En av de nyanställda Gate Koordinatorerna skrev 39 kilo istället för 390. Det kunde har varit övervikt och det kunde ha gått riktigt illa för flygplanet och passagerarna, berättar Mark för oss.

Som tur var verifierade dock kaptenen siffrorna innan flygning och upptäckte felet. I efterspelet till denna incident skrev kaptenen en rapport om det inträffade där en lastare pekades ut. I nedanföljande inspelning av samtalet mellan två anställda på Aviator kan man höra dem diskutera denna rapport. Mitt i samtalet övergår de till arabiska. På den palestinska dialekten svor de åt kaptenen som gjort sin plikt och kallar honom ”hund”, ”motherfucker” och ”hora”:

”DET VAR FELL I BELET”

Just att Aviators personal internt pratar på arabiska har vi tagit upp tidigare.

– Vi styr inte vilket språk våra anställda pratar, kommenterade företagets pressansvarig Andreas Vassilaros till oss .

Denna omständighet är någonting som bekymrar Mark och annan personal med svensk bakgrund. Mark säger att det är en säkerhetsfråga när personalen inte kan ta åt sig instruktioner och komplicerade regelverk som finns på svenska och engelska. Nedan följer ett exempel på hur en kommentar som lades in av incheckningen på en passagerare som skulle till London ser ut. Enligt Mark innehåller meningen nedan inga speciella koder, utan är ett försök av incheckningspersonalen att förklara sig på bristande svenska. Tydligen avser kommentaren ett fel i passagerarens biljett:

– Ibland måste vi kontrollera resehandlingar för passagerare som flyger utanför Schengen vid gate. Det har hänt att våra medarbetare har skickat folk med falska pass till Storbritannien eftersom man knappt kan engelska eller svenska. Då blir företaget skyldigt att betala höga straffavgifter. Det händer att gate-agenter står och kollar på fotbollsmatcher på mobilen istället för att titta på passagerarnas dokument när de släpper igenom dem vid boarding.

Oidentifierade väskor ombord

Den 25 juli fick en flygresa med Norwegian från Stockholm till Paris Orly ställas in. Detta hände på grund av att antalet väskor som checkats in och som räknats upp av lastarna inte stämde. Först visade det sig att det var 94 väskor men 93 incheckade – att det alltså var en oidentifierad väska ombord på flygplanet. Men när gruppchefen för lastarna gick igenom väskorna själv visade det sig att det var hela 95 väskor ombord på flygplanet – två väskor som ingen visste vem de tillhörde. Mot bakgrund av detta tog kaptenen i samråd med Norwegians huvudkontor i Oslo beslut att ställa in flyget. Följaktligen fick även resan tillbaka från Orly ställas in.

Flera passagerare som berördes av det inställda flyget fick veta den egentliga anledningen till detta. Detta gäller även passagerarna på flygplatsen Paris Orly som skulle ha åkt med vändande flyget till Stockholm och som också fick sin resa inställd. På Facebook-gruppen ”Norwegian Airlines Experiences From Hell” kan man läsa följande berättelse från en passagerare som skulle ha åkt till Stockholm:

Enligt Mark uppmanas anställda på Aviator av inchecknings- och lastarcheferna att koda anledningar till förseningar och inställda flyg så att bolaget inte kan lastas för det av Norwegian och andra flygbolag. Med andra ord uppmanas de att ljuga i avrapporteringssystem som har en direkt påverkan på flygsäkerheten. Företaget raderar även information i sina system så att det inte ska vara möjligt att spåra tillbaka felen.

”Vi förväntar oss att de vi samarbetar med följer regler och rutiner”

Samhällsnytt har varit i kontakt med kommunikationschefen för Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson. I ett mejl till oss bekräftar hon att det aktuella flyget ställdes in ”på grund av att antalet bagage inte stämde överens med antalet incheckade bagage”. Förseningen resulterade i att avgången fick flyttas fram till nästa dag.

Apropå misstankar om bristande säkerhet på Aviator svarar hon kort följande:

”Vi förväntar oss och kräver att de vi samarbetar med på flygplatserna följer branschens regler och rutiner för hur säkerheten alltid ska tillvaratas.”

I en tidigare intervju på telefon hävdade hon dock att Norwegian inte hade några samarbetsproblem med Aviator.

Har ni haft några problem med flygsäkerhet kopplade till Aviator?

– Nej… inte som jag känner till…

Samtidigt uppger hon att eventuella förhandlingar tar Norwegian direkt med Aviator, och inte via media.

Presschef för Swedavia, Hans Uhrus, har bekräftat för Samhällsnytt att Swedavia utför en tillsyn av markoperatörer på Arlanda inklusive Aviator. Han har dock vägrat att beskriva hur tillsynen utförs eller när tillsynen sist utfördes för Aviator:

”Av naturliga skäl kommenterar vi inte hur vi arbetar konkret med vår säkerhet.” skrev han i ett mejl till Samhällsnytt.

Uhrus har varken bekräftat eller dementerat att Swedavia har kännedom om problem med säkerhetsrutinerna på Aviator.

Säkerhetschef på Aviator förnekar bristerna – och förbjuder Samhällsnytt att publicera hans kommentar

Samhällsnytt har även varit i kontakt med säkerhetschefen på Aviator, Marko Pietilainen, som svarat så här på våra frågor om säkerhetsbrister på företaget:

– Jag förnekar det starkt. Vi känner inte till att det finns några brister överhuvudtaget.

Några minuter senare ville han dock ta tillbaka sitt uttalande med hänvisning till att han inte får kommentera:

– Du ska inte ta mina kommentarer – och gör du det så gör du det olagligt!

Pietilainen hänvisade till sin ”stationschef” Jonas Brundin, som skulle kontakta oss under dagen. Jonas Brundin har dock aldrig hört av sig till oss. Inte heller pressansvarig för Aviator besvarade våra telefonsamtal och sms.

Aviator drivs genom en fernissa av bolag med liknande namn: Aviator Airport Services Sweden AB, Aviator Airport Alliance Europe AB, Aviator Airport Services AB. Det gemensamma för bolagen är att alla har ökat sin omsättning och antalet anställda under de senaste åren enligt deras årsredovisningar. Aviator grundades 2010 och ägs av investeringsfonden Accent Equity 2008. Enligt egna siffror hade Aviator en total omsättning på drygt 2,1 miljarder kronor 2015.

”With a dedicated staff, a bag full of fresh ideas and not least a commitment to service excellence, Nordic Aero is ready to help the Aviation industry in the Nordic countries handle a new reality”, står det att läsa på företagets hemsida. Nordic Aero har blivit en del av Aviator i december 2010.

Mark är mycket kritisk till hur säkerheten sköts av de berörda aktörerna:

– Det är en tidsfråga innan någonting händer. Det händer något på varannan flight.

Skulle du känna dig säker om du ska behöva flyga med exempelvis Norwegian från Stockholm?

– Nej, absolut inte.