Den krisande vårdtjänsten 1177 utsattes för hård kritik under coronakrisen för långa svarstider och otillräcklig beredskap. Samhällsnytt kan idag avslöja att styrelseordföranden för det kommunägda företaget Inera AB, Eva Fernvall, samtidigt har höjt sitt arvode i smyg – med fyra gånger. Trots att Fernvall formellt inte är knuten till något parti visar vår granskning att hon har djupa försänkningar inom socialdemokratin.

Vårdtjänsten 1177 har varit utsatt för en del kritik redan innan coronaepidemin bröt ut. Långa svarstider, otillräcklig beredskap och samtal som lämnas obesvarade var bara några av punkterna i kritiken. Coronakrisen har dock lett till ett fullständigt sammanbrott för tjänsten – när patienter som hänvisats till att ringa dit inte kunnat komma fram alls. Även om man har lyckats att komma fram har det inte varit givet att man skulle få adekvata råd.

Tidigare uppmärksammade Samhällsnytt hur en känd krögare i Nässjö som blev sjuk i corona följde vårdguidens rekommendationer – och dog hemma efter fem dagar.

LÄS MER: Känd krögare insjuknade i corona – nekades vård och dog

Den person som har det övergripande ansvaret över verksamheten är styrelseordföranden för bolaget Inera AB – som ägs och finansieras av Sveriges kommuner – Eva Fernvall. Hon blev ordförande i juni 2019 efter en lång karriär som bland annan ordförande för Vårdförbundet. Uppdraget gav henne ett arvode på 120 tusen kronor per år plus över 2 tusen kronor för varje möte. Detta ska läggas till hennes andra uppdrag – som viceordförande för styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset där hon får drygt 250 tusen per år:

När hon tillträdde sin nya position i somras uppgav hon följande:

– I slutändan är det varje patient/brukare eller användare som vi ska underlätta vardagen för och bidra till att varje människa får inflytande över sin hälsa och vård.

Men trots deklarationer om stärkt patientfokus tog det henne inte lång tid att höja sitt arvode i smyg – med fyra gånger. På ett styrelsemöte den 5 december 2019 har Eva Fernvall lagt fram ett ärende som sorterades under ”Övriga frågor” i mötesprotokollet och betecknades kryptiskt med följande:

”Styrelsen beslutar att uppdra till Nicklas Sandström att teckna nytt avtal med styrelseordförande. Avtalet hanteras därefter som anmälningsärende till styrelsen.”

Avtalet som avses handlar egentligen om Eva Fernvall själv – och om att ge henne en extraersättning på 48 tusen kronor per månad förbi den vanliga beslutsordningen.

Enligt 23 a § aktiebolagslagen är det bolagsstämman som ska besluta om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter. I 23 § samma lag finns tydliga bestämmelser om jäv:

”En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och bolaget”.

Trots detta lade alltså Fernvall fram ett ärende som handlade om att fyrdubbla hennes arvode och gav sin egen viceordförande i uppdrag att förhandla med henne om det.

Resultatet redovisades på ett extrainsatt styrelsemöte som hölls den 6 och 7 februari 2020 på exklusiva Hesselby slott i Stockholm. Trots att flera deltagare – inklusive Fernvall själv – bor i Stockholms bästa kvarter, ingick övernattning och middag på slottet. När Samhällsnytt kontaktar Fernvall över telefon och ställer frågor om det extrainsatta mötet svarar hon att styrelsen behövde diskutera en långtidsplan för utvecklingen av företaget.

Men funkade det inte att göra det under ordinarie arbetstid på kontoret?

– Nej, vi arbetade ju även kvällstid… och behövde diskutera det… på djupet…

Hesselby slott:

När Samhällsnytt går igenom mötesprotokollet från mötet på Hesselby slott upptäcker vi att ett av besluten som fattats handlar om ett anmälningsärende med ett antal bilagor:

Det går inte att förstå vad ärendet handlar om förrän vi begär bilagorna. Bilagan 12g är ett avtal om konsulttjänster som ger Fernvall sammanlagt 48 tusen kronor per månad för tre dagars arbete. Avtalet gäller retroaktivt fr o m oktober 2019 och t o m mars 2020. Det framgår även tydligt av rubriken på dokumentet – ”Utökat uppdrag till Ineras styrelseordförande” – att tilläggsarvodet gäller just Fernvalls uppdrag och borde därmed falla under aktiebolagslagen:

I telefonintervju för Samhällsnytt ser hon dock inget märkligt med förfarandet:

– I det arbetet har ingått att vi jobbat mycket med att få fram en ny strategi, en långsiktsplan, och framförallt haft många möten med kommuner och regioner för att förankra den här långsiktsplanen och strategin.

Är det inte märkligt att du själv lägger fram ett förslag som går ut på att öka ditt eget arvode och sedan uppdrar din viceordförande att förhandla med dig om förslaget?

– Nej, det tycker jag inte. Jag ser inget märkligt i det.

Avtalet skulle löpa ut i mars, men Fernvall uppger till oss att det förlängdes till juli. Hon vill inte svara huruvida avtalet kommer att förlängas ytterligare.

Inera AB drivs och ägs av Sveriges kommuner och regioner som också är deras största kund. Detta innebär att ekonomiska problem och oegentligheter i bolaget kommer att hanteras med hjälp av skattebetalarna som ska skjuta till finansieringen i en eller annan form.

Eva Fernvall är inte knuten till något politiskt parti formellt, men enligt våra källor har hon ett brett kontaktnätverk inom socialdemokratin. När vi granskar henne upptäcker vi att hennes dotter Helena Markstedt tjänstgör som statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan. Hennes ansvarsområde – statligt ägande i företag.

Helena Markstedts språngbräda i politiken blev en position som ledamot från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting – alltså i samma bransch som Eva Fernvall verkar i – som hon fick 2002. Kort efter det blev hon inblandad i en korruptionsskandal inom SSU 2003 när nuvarande civilminister Ardalan Shekarabi tillskansade sig 76 tusen kronor för att finansiera sin ordförandekampanj.

Under falska premisser sökte sju SSU-distrikt pengar som skulle ha gått till ett integrationsprojekt. Men istället användes de till resor, mat och sprit under kampanjen. Den som uppmanade distrikten att söka pengarna var ingen annan än Helena Markstedt – dåvarande ombud i Stockholms län. Därefter fick både hon och Shekarabi varsitt kontokort till ett bankkonto dit pengarna överfördes – utanför SSU.

Ansökningarna beviljades av dåvarande SSU-ordförande Mikael Damberg. Ingen av de inblandade distriktsordföranden försökte ta reda på vad som hänt med pengarna och varför det inte blev något integrationsprojekt av det. Enligt SvDs källor var det underförstått att pengarna skulle förskingras.

Flera personer inblandade i förskingringen sitter idag på högt uppsatta positioner – inklusive riksdagsledamöterna Magnus Manhammar och Johan Löfstrand, Emil Högberg som blev statssekreterare hos samme Ibrahim Baylan, civilminister Ardalan Shekarabi – och inte minst Helena Markstedt själv.

Tyckte du detta avslöjande var intressant?

Donationerna till Samhällsnytt går till att kunna göra detta sorts granskningar!

Stöd tidningen genom något av följande alternativ: 1) Swish 123 083 3350 2) Fylla i formuläret nedan? 3) Eller klicka HÄR för övriga alternativ

Tack på förhand!