Samhällsnytt kan nu avslöja att Kent Ekeroth blivit informerad av SD:s valberedning att de avser föreslå att han inte ska stå med på riksdagslistan inför valet i höst. Enligt källor ringde Josef Fransson i förmiddags upp Ekeroth för att delge honom beskedet.

Enligt SD:s stadgar är det valberedningen som föreslår listan men den fastställs först på partiets valkonferens den 16-18 mars, där partiets ombud får rösta om listan. Valberedningens förslag presenteras dock två veckor tidigare, dvs nu i månadsskiftet.

Josef Fransson bekräftar till Samhällsnytt att Ekeroth inte kommer att finnas med på VB:s ”topp 60-lista” men vill inte utveckla någon motivering till varför han petas. Fransson vill inte spekulera i hur beslutat kan komma att tas emot av väljarna i beaktande av Ekeroths personliga popularitet.

Huruvida en alternativ lista med Ekeroths namn kan komma att presenteras under valkonferensen säger sig Fransson inte ha någon uppfattning om, men säger att SD är ett demokratiskt parti, så det kan inte uteslutas.

Samhällsnytt har också nått Ekeroth för en kort intervju:

Enligt vad Samhällsnytt erfar fick du i förmiddags besked om att valberedningen inte kommer föreslå dig till riksdagslistan. Hur ser du på beskedet?

– Det är förvånande. Jag fick inte någon motivering till det hela. Frågan är vem valberedningen lyssnat på: partiets medlemmar eller på partiledningen. Valberedningen ska ju sätta en lista med 73 namn – menar de då alltså att varje person på den listan har större stöd i partiet än vad jag har?

Varför tror du att de vill peta dig?

– Jag fick aldrig någon motivering men betvivlar att en sådan motivering innehåller någon kritik mot den insats jag gjort i riksdagen där i princip alla är eniga att jag gjort ett bra jobb och producerat väldigt många förslag om nu är partiets officiella hållning, och även andra partiers.

Accepterar du valberedningens förslag?

– Jag accepterar givetvis alla medlemmars åsikter, men nu har vi bara hört några fås. Det är på valkonferensen som medlemmarna fattar sitt beslut.

En sida har startats på Facebook under namnet Stöd Kent Ekeroth till en plats på riksdagslistan 2018. Ni kan se den här.