I ett pressmeddelande på tisdagen varnar internetleverantören Bahnhof och dess vd Jon Karlung för regeringen Löfvens nya lagar och regler på IT-området. ”Ett regelrätt övervakningssamhälle” menar Karlung. Kritik kommer även från Datainspektionen.

Enligt regeringen syftar de nya lagarna till att ge säkerhetspolisen och polisen bättre verktyg för att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism. Enligt Karlung utgör de dock ”avsteg ifrån våra grundläggande mänskliga rättigheter”.

De nya lagarna:

– Tvång för operatörer att lagra abonnentdata.
Ett förslag om ny datalagringslagstiftning ska snart lämnas till riksdagen. Med hjälp av den kan polisen ”tvinga telekommunikationsföretagen att lagra uppgifter om till exempel vem som ringt till vem vid vilket tillfälle, och var de då befann sig – och tvinga dem att hjälpa polisen med sådan information.”.

– Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.
Nytt lagförslag om hemliga tvångsmedel som ska utöka möjligheterna för Säpo och andra myndigheter att använda hemlig avlyssning eller avläsa krypterad kommunikation.

– Möjlighet att ta del av signalspaningsinformation.
Nytt lagförslag som ska ge brottsbekämpande myndigheter rätt att ta del av signalspaningsinformation.

– Möjlighet för polisen att besluta om kameraövervakning på allmän plats.
Lagändring som ger polisen rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats (s.12) och placera ut övervakningsutrustning utan att först behöva söka tillstånd.

– Förbud mot oregistrerade kontantkort.
Lagförslag om att förbjuda oregistrerade (anonyma) kontantkort till telefoner, med syfte att underlätta identifiering av telefonanvändare.

Karlung kommenterar:

Regeringen verkar vilja etablera ett regelrätt övervakningssamhälle som både gör avsteg ifrån GDPR och EU-rätten, vilket i förlängningen innebär avsteg ifrån våra grundläggande mänskliga rättigheter. Lagförslagen inskränker den personliga integriteten och kommer göra det svårt för enskilde att skydda sina integritetsintressen påpekar Datainspektionen i ett särskilt yttrande, och efterfrågar en djupare analys av lagändringarna i integritetshänseende.

Karlung påpekar att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) i den nya regeringen har en rad tveksamheter i sitt tidigare politiska arbete.

2017 påstod Morgan Johansson (S) att Bahnhof inte hjälper polisen att klara upp grova brott, något Karlung påpekar är en lögn och klargör att man gärna bistår polisen vid misstankar om allvarliga brott – dock inte då detta saknas.

Behövs de nya lagarna eller går de för långt?