Kan en tidig vaccination mot covid-19 förebygga förstadier till typ 1-diabetes hos barn med förhöjd genetisk risk att utveckla sjukdomen? Det ska forskare på Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad och vid Lunds universitet nu försöka ta reda på tillsammans med kollegor från flera andra länder genom att vaccinera små barn.

Enligt forskargruppen bär vissa barn på sjukdomsgener som gör att då de drabbas av ett virus som covid-19 kan deras immunsystem reagera på ett annorlunda sätt.

Vissa barn med en ökad ärftlig risk för diabetes typ 1 som fått covid vid 12 till 18 månaders ålder utvecklar autoimmuniteten som längre fram resulterar i sjukdomen. Nu ska man försöka förhindra detta.

– Vi har i tidigare studier sett att det finns en ökad risk för insjuknande i förstadier av typ 1-diabetes, det vill säga att man utvecklar flera autoantikroppar, för de barn som har infekterats med covid-19 i tidiga år. Nu går vi vidare med en interventionsstudie för att se om vaccination kan minska risken, säger Markus Lundgren, överläkare i barn- och ungdomsmedicin på Centralsjukhuset Kristianstad och forskare vid Lunds universitet.

I den nya internationella forskningsstudien ska 2 300 små barn vaccineras mot covid. De svenska forskarna samarbetar i studien med kollegor från Tyskland, Belgien och Storbritannien.

– Föräldrarna tillfrågas efter screeningen och tillsammans med sitt barn träffar de oss första gången när barnen är tre månader gamla. Då får de all information om studien men vi börjar också följa om barnen får infektioner och hur deras immunförsvar utvecklas. Det gör vi via saliv- och avföringsprov som föräldrarna tar hemma och skickar in till oss, säger Hannah Nenonen, forskningskoordinator inom barnmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Pågår till 2030

Hälften av barnen kommer att få tre doser vaccin mot covid-19, hälften får placebo. Den första dosen ges vid sex månaders ålder och forskarna följer sedan barnen i upp till sex år och tittar på blodsockernivåer och utvecklingen av autoantikroppar.

Studiens resultatet planeras att presenteras till 2030. 

– Förhoppningen är att vi genom studien ska bidra till att klargöra sambandet mellan virusinfektioner och utvecklingen av autoantikroppar och typ 1-diabetes, säger Helena Elding Larsson, verksamhetschef för barnmedicin på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.