Det blir nu fritt fram att begå bedrägerier mot enskilda personer, företag och institutioner. Brott av det slaget ska hädanefter i normalfallet lämnas utan åtgärd av polisen, om det belopp förövaren lurat till sig bedöms understiga 5000 kronor.

Det är Polisen i Stockholm som tagit beslutet och man anför resursbrist och hög arbetsbörda som skäl. Vid sådana brott ska polisen inte ens hämta in bevis, utan bara skriva av ärendet direkt.

En talesperson för Stockholmspolisen uppger för Sveriges Radio Ekot att det ”i praktiken handlar om en avkriminalisering”.

Tidigare i år beslutade Polisen i bland annat Region Syd att man ska lägga mer resurser på att utreda åsiktsbrott på nätet.