Bedrägeri

Polisens ljudmaterial av pågående bedrägeri. Foto: Polisen

Inrikes

Bedrägeribrott ökar lavinartat – 209 000 anmälningar under 2017

Publicerad 1/1/2019
Annons

Antalet bedrägeribrott ökar till rekordnivåer i landet. Enbart under augusti inkom 21 205 anmälningar till polisen. Samtidigt visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) att polisen klarar upp allt färre bedrägerier. Under 2017 lagfördes endast 1 700 personer för bedrägeri som huvudbrott, en minskning med tio procent sedan föregående år. Siffror för 2018 är inte sammanställda än.

I början av december meddelade polisen i Stockholm att bedrägeribrott hädanefter kommer att lämnas utan åtgärd, om det belopp förövaren lurat till sig bedöms understiga 5 000 kronor. Anledningen uppgavs vara resursbrist och hög arbetsbörda.

En talesperson för Stockholmspolisen uppgav till Sveriges Radio Ekot att det ”i praktiken handlar om en avkriminalisering”. Det är med andra ord fritt fram i huvudstaden att begå vissa bedrägerier mot enskilda personer, företag och institutioner.

LÄS ÄVEN: Bedrägeribrott avkriminaliseras – polisen har inte resurser att utreda

Fortsatt ökning
Inget tyder på att polisens arbetsbörda på bedrägerisidan kommer att minska, trots att en stor andel av brotten läggs åt sidan. Aldrig tidigare har antalet anmälda brott av denna typ varit så högt som nu.

Den 22 november publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) statistik över bedrägeribrott i landet. Rapporten visar att anmälningarna under 2017 uppgick till 209 000 ärenden.

Enbart under augusti i år landade 21 205 bedrägeriutredningar på polisens bord. I jämförelse med de första åtta månaderna år 2017 ökade antalet anmälningar med 24 procent för samma period år 2018.

I polisregion Syd som innefattar Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län väntar just nu omkring 4 000 anmälningar på handläggning. Samtidigt inkommer cirka 6 000 nya anmälningar varje månad.

Stor andel är åldringsbrott
Enligt Carina Adler, chef vid bedrägerisektionen i Region Syd råder det en otroligt hög arbetsbelastning, och inflödet ser inte ut att avta. Främst handlar det om brott mot äldre människor.

– Särskilt äldre personer som vilseleds via telefon att uppge sina i inloggningsuppgifter via bankdosan eller logga in via bank-ID. Väl inne på kontona så länsar bedragaren offrets konton, säger Adler till SVT.

Uppåtgående trend
I rapporten från Brå visar den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) att 4,3 procent av befolkningen mellan 16–79 år har blivit utsatta för bedrägeri under 2016, vilket motsvarar cirka 326 000 personer. Det är en större andel utsatta jämfört med 2015, då 3,5 procent uppgav att de hade blivit utsatta.

Brå förtydligar även att bedrägeribrotten visar en uppåtgående trend under mätperioden. Antalet skattade bedrägerier uppgick 2016 till cirka 574 000.

Anmälningar
De 209 000 bedrägeribrott som anmäldes under 2017 innebär en ökning med 3 590 brott jämfört med 2016.

Få lagförs
När det gäller lagföring av bedragare är besluten få. År 2017 fattades 1 700 lagföringsbeslut gällande bedrägeribrott, det är 186 beslut färre än föregående år, och motsvarar en minskning med 10 procent. År 2016 var personuppklaringsprocenten endast sex procent för bedrägerier, uppger Brå.

Skydda dig
Mot bakgrund av rådande bedrägeribrottsutveckling har polisen lanserat flera videoklipp som ska informera medborgare om hur man gör för att skydda sig mot bedragarna.

Simon Kristoffersson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons