För att huvudstaden ska nå målet om ”ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040” med ”frisk luft och god ljudmiljö” ska man fördubbla bränslepris.

Stockholm har satt som mål att bli en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. För att klara målen kommer stora förändringar att krävas – framför allt i transportsektorn där Trafikverket pekar ut tre specifika punkter:

60 procent laddbara personbilar i nyförsäljning 2030 och 90 procent 2040, alla drivmedelsleverantör måste varje år minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats samt ett fördubblat bränslepris till 2040 för att dämpa trafikökningen.

LÄS ÄVEN: Trafikverket vill ha bensinpriser på 50 kronor per liter – för att ”uppnå klimatmålen”

Enligt Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket, behövs detta dels får de egna klimatmålen, dels för att visa resten av världen att det är en möjlig väg.

– Det är en jättestor utmaning. Inte minst för att vi behöver mycket, mycket mer el för att klara av den här ekvationen, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholm.