bensin-83773
Inrikes

Bensinpriset nu över 16 kr litern – mer än 60 procent är skatt

Publicerad 5/18/2018
Annons

På fredagsmorgonen höjde de stora bensinbolagen bensinpriset med 20 öre. En liter bensin kostar nu över 16 kronor. Det är all time high, men bedömare tror att priset kommer att öka ytterligare.

Den akuta ökningen tillskrivs av vissa bedömare ha sin orsak i osäkerheten kring det kontroversiella internationella kärnteknologiavtalet med Iran efter att USA meddelat att man lämnar avtalet. Samtidigt är höjningen inte motiverad av ett högt råoljepris – detta har varit högre tidigare när de svenska konsumenterna fått betala ett lägre bensinpris.

En annan något mer långsiktig orsak till prisökningen uppges vara den låga kronkursen mot dollarn, som i sin tur enligt flera bedömare beror på en felaktig penningpolitik från den svenska Riksbanken.

Dåliga odds för framtida prissänkningar
Råoljepriset bedöms inte komma att sjunka inom överskådlig tid. Inte heller kan någon stärkt kronkurs skönjas i prognoserna. Ulf Svahn, som är vd för branschorganisationen för drivmedel i Sverige (SPBI) säger i ett uttalande till SVT Nyheter att oddsen är dåliga för den som hoppas på att bensinpriset ska sjunka framöver. Det sannolika är tvärtom att vi får se fler prishöjningar.

Bensinpriset skulle dock kunna vara väsentligt lägre. Den största delen – runt 60 procent – av vad svensken betalar vid tankningstillfället är nämligen skatt. Det handlar om koldioxidskatt, energiskatt och moms. Moms betalas även på den del av bensinpriset som utgörs av skatter, dvs det är skatt på skatten.

Verkliga bensinpriset 6 kr litern
Det verkliga bensinpriset ligger idag på endast ca 6 kr litern. En mer rättvis prisjämförelse kan dock kanske vara att inkludera moms, som läggs även på i princip alla andra konsumtionsvaror. Men även då stannar bensinpriset på relativt modesta 7,50 kr litern.

Inget politiskt parti driver frågan
Såvitt Samhällsnytt erfar är det inte något politiskt parti i riksdagen som driver frågan att normalisera bensinpriset till en nivå där bensinen beskattas på samma sätt som andra varor. Däremot råder det på marginalen olika åsikter mellan partierna om hur hög bensinskatten bör vara.

Den rödgröna regeringen beslöt 2016, efter interna påtryckningar från Miljöpartiet, om en höjning av bensinskatten som dessutom innebär att skatten höjs automatiskt varje år med inflationstakten plus ytterligare 2 procent. Socialdemokraterna hade innan valet 2014 lovat väljarna att inte höja bensinskatten.

Dyrast i världen
Det svenska bensinpriset är det högsta i världen. I USA kostar bensinen i genomsnitt motsvarande ca 5 kr litern, vilket är rekorddyrt och enligt många amerikaner oacceptablet högt.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
780Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons