Enligt regeringens utredare kan Sverige ha beredskapslager för läkemedel på plats igen om tre år ifall arbetet sätts i gång i dag.

Då pandemin slog till i början av 2020 stod det klart att Sverige stod illa rustat och med tomma beredskapslager. På onsdagen presenterade regeringens utredare Åsa Kullgren sina förslag på hur den svenska krisberedskapen kan stärkas. I arbetet har man inspirerats av Finland vars sjukvårdslager var fulla.

I dag arbetar man efter modellen ”just in time” vilket gör utrymmet för störningar begränsat. 2019 ledde det till att leverantören Apotekstjänst drabbades av problem vilket i sin tur ledde till att planerade operationer fick ställas in.

Tre nivåer av lagerhållning

Kullgren föreslår en lagerhållning i tre steg. Den första en lagerhållning för vardagliga produkter på apotek och i hemmen som ska räcka en månad, den andra en kris- eller krigssituation då lagren ska räcka i sex månader och den tredje ett statligt säkerhetslager som ska kunna innehålla läkemedel mot nervgas, narkosläkemedel eller vissa antidoter. Ytterligare en nivå handlar om att Sverige ska ha en egen beredskap att kunna tillverka nödvändiga läkemedel och sjukvårdsprodukter.

– Det går inte att hålla lager som klarar långvariga kriser. Till slut tar lagren slut. Men med en god lagerhållning så köper vi oss tid för att säkerställa att Sverige får tillgång till sjukvårdsprodukter genom inköp, säger Åsa Kullgren.

Allt som allt skulle åtgärderna Kullgren föreslår kosta 16,2 miljarder kronor fram till 2035. För att Sverige ska kunna ha en bättre beredskap inom några år kräver det att arbetet sätter i gång i dag.

– Jag tror framför allt att när det gäller läkemedel så kan vi snabbt få ett bra system att fungera. Det kan ta ett par tre år, det beror lite på hur snabbt man kan jobba med detta i regeringskansliet.

Avreglerad apoteksmarknad

Fram till 2009 hade Apoteket AB, som då utgjorde en del av totalförsvaret, som uppgift att utforma resurserna för ”läkemedelsförsörjning så att de kunde stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i samhället”. Men efter att apoteksmarknaden avreglerades försvann detta övergripande ansvar.