För några dagar sen gick Malmö stad ut med nyheten att man delfinansierar vidareutvecklingen av en språkapp riktad till nyanlända migranter. Då en diskussion uppstod på Twitter varifrån pengarna kommer i en kommun som är beroende av utjämningssystemet för att överleva svarade staden med en informationsfilm.

”Hur har ni råd med detta? Våra utjämningsbidrag som bekostar?”, frågade en Twitteranvändare.

I filmen, vars produktionskostnad är okänd, konstaterar man bland annat att ”kommuner har väldigt olika förutsättningar” för att tillhandahålla kommunal service till sina invånare.

Vidare listar man orsakerna till att just Malmö – landets tredje största stad – får pengar från utjämningssystemet: låg skattekraft, hög andel studerande och arbetslösa, många som jobbpendlar till och från Malmö och inte betalar skatt där, stor andel unga som behöver barnomsorg och skola samt att staden är tätbefolkad med många arbetsplatser och ett stort behov av infrastruktur.

Många reagerade på filmen: