I stadsdelen Limhamn i Malmö som ligger vid vattnet har Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, hyrt ut lägenheter med förstahandskontrakt till bidragstagare. Detta har lett till stök på nätterna, folk som inte klarar av att slänga sopor på rätt sätt eller inte haft koll på sina barn.

MKB har 24 500 lägenheter i Malmö vilket gör det kommunala bolaget till staden största hyresvärd. Deras policy är att acceptera hyresgäster som endast har försörjningsstöd som inkomst. De kan genom det få ett förstahandskontrakt hos MKB. Och nu ökar andelen hushåll bland MKB:s lägenheter som går på socialbidrag kraftigt, speciellt i Limhamn.

En fastighet har så många som 32 procent hushåll med försörjningsstöd, en annan 24 procent. Nu kommer allt fler rapporter om bråk och störningar som en följd av detta, vilket lett till att MKB vill begränsa hushållen som har kontrakt genom försörjningsstöd, rapporterar Sydsvenskan.

”Språkförbistring och olika tidsvanor”

Enligt rapporten har ”vissa hyresgäster bland annat vänt på dygnet, stökat omkring på nätterna, inte klarat av att slänga sopor på rätt sätt och inte haft koll på sina barn”. Förklaringar som MKB sägs ha tagit upp under ett möte är att problem orsakas av ”språkförbistring” samt ”olika tidsvanor”.

Bostandsbolaget har även noterat att andra hyresgäster börjat flytta ut på grund av oroligheterna.

LÄS ÄVEN: Oro och otrygghet när hyresrätter i välmående områden används som integrationsåtgärd

Nu vill MKB minska antalet socialbidragstagare bland sina hyresgäster. Detta ska ske genom att ändra på uthyrningsreglerna så att andelen socialbidragstagare vid första inflyttningen i nya fastigheter minskar.

På bolaget hoppas nab även att belastningen på skattebetalarna ska minska då hyrorna i området är höga – hyror som för de med försörjningsstöd betalas av kommunen.

authorimage