När en patient på Södersjukhuset i Stockholm inte förstod vad en utländsk undersköterska sade, kom sjuksköterskestudenten Anna till undsättning och förklarade för patienten på tydlig svenska. Det skulle hon inte ha gjort. Undersköterskan blev kränkt – och nu har Anna fått sparken från sjukhuset.
– Jag fattar inte varför jag ska straffas för att jag gjorde någonting bra, säger Anna till Samnytt.

Anna studerar till sjuksköterska på Karolinska Institutet i Stockholm. Precis som under våren har hon nu under hösten haft så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en avdelning på Södersjukhuset. VFU är en viktig del av utbildningen där de blivande sjuksköterskorna ska lära sig att tillämpa sina teoretiska kunskaper.

Fredagen den 29 oktober gör hennes handledare på sjukhuset, Annie Faustino, tillsammans med ansvarig lärare på KI, Monica Bergqvist, en halvtidsbedömning av Anna. Enligt den har hon ingen frånvaro och det bedöms inte finnas någon risk för att Anna inte kommer nå lärandemålen för sin VFU.

Faksimil

Samnytt har även tagit del av ett studieintyg för Anna som visar att hon inte blivit underkänd på någon kurs eller något kursmoment, och att hon klarat det antal kurser och tagit de poäng som förväntas av henne såhär långt in i utbildningen.

Patient förstår inte undersköterskan

Helgen efter halvtidsbedömningen har gjorts inträffar emellertid en incident som gör att allt förändras. Anna arbetar då tillsammans med en undersköterska som har Mellanösternbakgrund.

– Jag gick tillsammans med en undersköterska som kommer från ett annat land och som kunde lite dålig svenska. När han skulle prata med patienten, så förstod inte patienten vad han sade. Så jag hjälpte till lite och förklarade, berättar Anna.

– Patienten skulle genomgå en stor operation, och jag tyckte att det var viktigt att patienten fick rätt information. Det var viktigt att man skulle duscha ordentligt med en speciell tvål, ta på sig operationskläder och så.

Anna säger att undersköterskan kände sig kränkt av det, och klagade hos hennes handledare.

– När jag kom dit måndagen efter fick jag veta att jag inte var välkommen för att jag hade kränkt undersköterskan, och Karolinska institutet underkände hela min praktik, berättar Anna.

– Jag försökte bara vara snäll, säger hon.

”Ibland man kan uttala fel”

Samnytt har pratat med den utpekade undersköterskan, och precis som Anna säger är hans svenska ibland svår att förstå. Det är något han skyller på att de inom vården använder munskydd.

– Ibland man kan uttala fel eller man förstår fel när man har munskyddet, säger han.

– Vi bär munskydd i åtta timmar. Läpparna blir torra i munnen, då kan det bli såhär.

Det är tydligt att det uppstått en konflikt mellan honom och Anna, men det är väldigt oklart vad den handlat om. Undersköterskan nekar till att han blivit irriterad på Anna för att hon korrigerade hans svenska och han blir upprörd när vi frågar om det.

– Rätta till, jag bryr mig inte om hon rättar till mig alltså, säger han och tillägger:

– Jag vet inte var det kom ifrån? Hittat på det eller?

”Vi hänvisar dig till Karolinska institutet”

Annas handledare på Södersjukhuset, Annie Faustino, vill inte kommentera språkbråket och avstängningen av sjuksköterskestudenten.

– Vi hänvisar dig till Karolinska institutet, säger hon till Samnytt.

Du vill inte säga något om vad som hände?

– Nej, det är upp till skolan helt och hållet.

Du vill inte ens kommentera uppgiften om att hon stängts av på grund av en språkkonflikt?

– Nej, allt ska gå via skolan.

”Inget jag vill diskutera med dig överhuvudtaget”

Men inte heller Annas lärare på Karolinska institutet vill kommentera avstängningen av sjuksköterskestudenten.

– Det är inget jag vill diskutera med dig överhuvudtaget. Om hon vill prata med en journalist så får hon göra det, men jag vill inte uttala mig överhuvudtaget om det här ärendet, säger ansvarig lärare Monica Bergqvist till Samnytt.

Hon vill heller inte svara på hur en student som får lovande omdömen vid en halvtidsbedömning en fredag plötsligt inte är välkommen tillbaka till sin VFU måndagen därpå.

– Jag vill absolut inte diskutera några sådana här detaljer med dig, säger Monica Bergqvist.

”Kan tyvärr inte kommentera”

Kristina Gottberg är direktor för Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildning. Hon vill inte svara på frågor i telefon, utan hänvisar till sin mejl.

Kristina Gottberg. Foto: KI/Pressbild

”Jag kan tyvärr inte kommentera enskilda studentärenden – mer än att praktiken inte ’avslutats’ och att ingen enskild incident inträffat (?). Studenten är själv insatt i den pågående processen, vilken följer sedvanliga rutiner för bedömning i verksamhetsförlagd utbildning”, skriver hon.

Gottberg undviker i ett uppföljande mejl en fråga där hon ombeds förtydliga huruvida Södersjukhuset avbrutit Annas VFU, men svarar med att ”bekräfta” att inte KI avbrutit den. Hon hävdar desstom att Anna missuppfattat situationen, men kan inte förklara vad situationen istället handlar om.

Faksimil
Faksimil

Direktorn vill dessutom tona ned betydelsen av den halvtidsbedömning Anna fick bara tre dagar innan hon stängdes av.

”En halvtidsbedömning innebär bedömning om en student är på god väg att nå målen – det är inte ett betyg. Det du skickade med är en del av ett bedömningsunderlag för praktik, men inte ett betyg. I allmänhet sker bedömning under hela sex-veckors perioden. Man kan i allmänhet inte själv välja var man önskar fullfölja sin praktik utan det måste ske i en sammanhållen sex-veckorsperiod med handledning”, skriver Kristina Gottberg.

Måste gå om termin

För Annas del innebär den avbrutna VFU:n att hon inte får göra klart den i år. Enligt reglerna, som Gottberg även hänvisar till i mejl, måste hela praktiken fullföljas i en sammanhållen sexveckorsperiod. Hon kan alltså inte fortsätta den på någon annan avdelning eller något annat sjukhus.

– Nu måste jag gå om hela terminen till våren istället, konstaterar Anna.

Anna jobbar nu istället extra som sjuksköterskestudent på ett annat sjukhus i Stockholmsområdet, ett arbete hon får betalt för.

– Det har ingenting med min utbildning att göra, påpekar Anna.

Anna tycker att hon blivit orättvist behandlad bara för att hon försökt hjälpa en patient att på begriplig svenska förstå rutinerna inför en operation, när denne inte förstod vad undersköterskan sade.

– Det känns som att de bara vill straffa mig. Jag blev avstängd för att jag försökte göra någonting bra, säger Anna.

– Jag fattar inte varför jag ska straffas för att jag gjorde någonting bra.

Anna heter egentligen någonting annat.