På uppdrag av Polismyndigheten ska Brottsförebyggande rådet, Brå, utreda ifall polisen ägnar sig åt etnisk profilering och om det är i så fall är diskriminerande.

Enligt äldre forskningsresultat påstås personer med utländsk bakgrund oftare bli misstänkta för brott och bli kroppsvisiterade på lösare grunder än svenskar.

Anna Hansson, enhetschef på Brå, säger till Polistidningen att man drog igång projektet i förra veckan och ambitionen är att sammanställa arbetet i en rapport före sommaren 2023.

LÄS ÄVEN: Högt tonläge om ”rasprofilering” efter utspel från TV4-programledare

– Det här är ett projekt som har startats upp utifrån en diskussion mellan Polismyndigheten och Brå. Bakgrunden är att det finns de som tycker att Polisen använder metoder som liknar etnisk profilering, även om myndigheten själv inte anser att man gör det generellt. Jag har också uppfattat att man inom Polismyndigheten har åkt runt och pratat med anställda som upplever att de här frågorna kan vara svåra att prata om. Brå går inte in i det här med några förutfattade meningar utan vi vill ta reda på hur det faktiskt ser ut.

I projektdirektiven talar man om ”omotiverad etnisk profilering”. Anna Hansson menar att det kan finnas fall där etnisk profilering är motiverat.

– Det kan vara en situation där man har stöldligor från vissa länder som härjar i en del av landet. Då kan man behöva definiera vad det är för människor man letar efter och vad som kategoriserar dem, till exempel att det företrädesvis är unga män i åldern 25 till 35 år från Latinamerika eller Östeuropa. I den meningen är det ju klart att Polisen jobbar med etnisk profilering.

Kan hämma polisens arbete

Det hon menar måste redas ut är då den etniska profileringen övergår i diskriminering och gränsen behöver bli tydlig, både för att polisen inte ska gå över den men även så man inte blir så försiktiga att man avstår från att använda tillåtna och effektiva metoder i brottsbekämpningen. Om en gråzon uppstår kan det hämma polisens förmåga, påpekar hon.

LÄS ÄVEN: Polisområdeschef anklagas för rasprofilering – JO-anmäls

Projektet kostar tre miljoner kronor varav Polismyndigheten betalar två och Brå en.