Sverige intar en föga smickrande topplacering som det land i Europa där risken är i särklass störst att dö av gängkriminellt våld. Det framgår av en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

När de gängkriminella dödsskjutningarna kritiseras som en konsekvens av Sveriges exceptionellt höga invandring från dysfunktionella länder och kulturer möts det ofta av påståenden från invandringsliberalt håll om att svenska män är lika våldsamma, inte minst mot sina kvinnor.

Detta motsägs dock i Brå:s senaste rapport där det fastslås att det gängkriminella dödliga våldet bland unga män med invandrarbakgrund har ökat kraftigt och nu utgör den största kategorin i statistiken. Samtidigt rapporterar man att det dödliga våldet mot kvinnor inom familjen minskat.

Den markanta ökningen av dödligt våld i gängkriminell miljö korrelerar med de senaste decenniernas extremt höga utomvästliga asylrelaterade invandring. Fler av vart tredje dödsfall till följd av grovt våld kan nu hänföras till den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken.

Dödligaste landet i hela Europa

Sverige sticker också ut markant som det land i Europa där risken är i särklass störst att dö av en kula eller kniv till följd av den invandringsrelaterade gängkriminaliteten. Snittet för EU ligger på 28 avlidna per miljon invånare och år i gängkriminellt våld medan motsvarande siffra för Sverige är 42.

Det är heller inte bara gängkriminella som dödar varandra. Allt oftare hamnar oskyldiga förbipasserande personer, även barn, i vägen för de kriminellas kulor eller så tar mördarna helt fel på person.

Våld mot kvinnor i hemmet en bråkdel

Beträffande mäns dödliga våld mot kvinnor – en kategori som ofta lyfts fram i den politiska debatten i syfte att relativisera invandrarvåldet – gäller det diametralt motsatta.

Den typen av våld har under samma period minskat i Sverige, ligger under hälften av snittet i Europa och på en nivå som utgör en bråkdel av det dödliga gängkriminella våldet. I Sverige dör 2,9 kvinnor per miljon invånare och år av partnervåld. Snittsiffran för Europa är 6.

Svenskar mördar mindre, invandrare mer

Brå konstaterar att det dödliga våldet totalt skulle ha minskat kraftigt om inte det ökade gängkriminella våldet spätt på siffrorna på det sätt som skett.

I den offentliga debatten påtalas från vänsterliberalt håll ofta att det dödliga våldet i Sverige inte har ökat sedan massinvandringsepoken inleddes. Men orsaken till det är som Brås siffror illustrerar att svenskar mördar alltmer sällan medan invandrare mördar allt oftare.

En annan faktor som håller nere dödstalen är också att läkarvetenskapen gått framåt så att avsevärt fler svårt skadade personer kan räddas till livet jämfört med tidigare. Framför allt har den kirurgiska skickligheten i att rädda personer som blivit skjutna och knivhuggna ökat.

Brå:s rapport kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.