En polisinsats pågår på Frölunda torg i Göteborg efter att ett antal bilar satts i brand. Uppgifter säger att det handlar om ett tiotal bilar samt bildäck.

Expressen rapporterar även om bränder i Hjällbo och Trollhättan.

Flera videor har dykt upp på bränderna:

https://www.facebook.com/katarinaholmgren65/videos/10156582509031054/

 

En användare på Twitter har lagt upp en annan video:

De som sett videon är luttrade och kritiska. De kallar det bland annat ”krigszon” och påpekar att tryggheten är något regeringen kunnat påverka på riktigt, till skillnad från den globala klimateffekten.

En annan skämtar över att de inte skulle lättat på grillningsförbudet och en tredje skriver sarkastiskt ”mångkulturen är spännande”.

En annan skämtar allvarligt om att det är svårt att särskilja från oroshärdar utomlands: