backstrom rostkort

Mattias bäckström Johansson. Foto: press/riksdagen

Inrikes

Brist i valsystemet öppnar för valfusk – Socialdemokraterna ignorerar

Publicerad 9/6/2022
Annons

Sveriges valsystem har tidigare fått kritik från OSSE samtidigt som oegentligheter uppdagats i tidigare val. Men en brist har tidigare inte uppmärksammats förrän SD:s Mattias Bäckström Johansson tog upp frågan i riksdagen – en brist som öppnar för valfusk.

Det är i en fråga han ställde i våras till regeringen med namnet ”Överklaganden och återföring av mandat”. Ämnet är relativt komplicerat men går i korthet ut på att det kan uppstå fel i fördelning av mandaten till riksdagen, vilket medför att valresultatet inte fullt ut återspeglar vad väljarna ville ha.

Det infördes bestämmelser om återföring av mandat i vallagen (14 kap. 4 a–c §) för första gången i de allmänna valen 2018. Bestämmelserna innebär att partier kan fråntas mandat till riksdagen om man erhållit fler valkretsmandat än vad som motsvarar en proportionell representation i hela landet. Men problemet är att i samband med införandet av dessa bestämmelser så genomfördes ingen justering kring överklagande av val med anledning av detta.

Sverige har hela landet som en enda valkrets sedan 2018 vid mandatfördelningen. När man däremot prövar överklaganden sker det valkretsvis. Exempelvis kan det vara 100 röster som är felaktiga i Stockholms län, 100 i Skåne och 100 i Göteborg. Tillsammans kan de ha påverkat valutgången enligt vallagen, men överklagandena hanteras valkretsvis och där det kanske inte föranleder att något mandat byts från ett parti till ett annat. Då ska överklagandena avslås, trots att felaktigheter har noterats. Detta innebär att ett uppenbart felaktigt valresultat kommer att fastställas.

I frågan skriver Bäckström:

Problemet efter införandet av återföring av mandat är att situationer kan uppstå där felaktigheter i en valkrets som har överklagats inte påverkat valutgången i den berörda valkretsen, men där det i stället påverkar utgången i en annan valkrets. Det finns inte heller något stöd i vallagen för att göra en samlad prövning av samtliga överklaganden för respektive val, detta trots att mandaten fördelas proportionerligt för hela valet i de fall det råder valkretsindelning. 

[..]

Med val där det är väldigt jämnt och med flera partier ökar sannolikheten för att det kan inträffa, vilket riskerar att undergräva valresultatets representativitet och rimlighet.

”Problematiskt”

Samnytt ringde Svante O Johansson, justieråd och vice ordförande i Valprövningsnämnden och frågade om det som Bäckström anför stämmer:

– Det ska ju vara proportionellt och återföringar är ju problematiskt om det sker valkretsvis så det finns säkert ett problemområde där, men jag kan inte svara på den, säger han.

På vilket sätt menar du?

– Det du beskrev som Mattias har skrivit i frågan, säger Johansson och fortsätter med att förklara att han tar konkret ställning om frågan kommer upp i valprövningsnämnden.

Regeringen nonchalerar

I svaret från regeringen, närmare bestämt Morgan Johansson (S), skriver de att de inte tänker agera i frågan eftersom problemet ”inte realiserats”:

De förhållanden som Mattias Bäckström Johansson pekar på innebär inte att några sådana risker har realiserats.

När Samnytt når Mattias Bäckström Johansson är han kritisk till regeringens och Socialdemokraternas svar:

– Jag är oroad över legitimiteten i vårt valsystem och förstår inte varför Socialdemokraterna nonchalerar problemet på detta sätt. Är det bästa inte att ha ett valsystem som återspeglar valresultatet fullt ut, frågar sig Bäckström.

Kan innebära valfusk

Denna brist öppnar för valfusk, som i dagsläget inte kan överklagas.

Anta att Socialdemokraterna tar sista mandatet om Sverigedemokraterna tappar 1000 röster. Då kan man i teorin åka till 10 länsstyrelser och förverka 100 valsedlar för SD. Ändrar det inte utfallet inom valkretsen enligt de nuvarande reglerna, så kommer valprövningsnämnden konstatera att det avviker från gällande ordning men ändå avslå överklagandet. Samtidigt som ett mandat flyttats från SD till S – ett mandat som kan avgöra valet alltså (precis som ett mandat avgjorde 2018).

I valet 2018 var det 1800 röster som gjorde så att Centerpartiet tog ett mandat från Sverigedemokraterna, vilket gjorde att vänsterblocket (S+C+MP+V) har kunnat regera i fyra år med ett mandats övervikt.

Kent Ekeroth
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
839Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons