Med hjälp av automatiserade bag-drop är det möjligt att skicka in bagage ombord på ett flygplan utan att vara ombord själv. Detta är förbjudet enligt europeiska flygsäkerhetsnormer och ska föranleda särskilda säkerhetskontroller, men anses inte vara något problem av SAS. ”Det behöver inte vara samma person som checkar in bagage”, skriver SAS i ett mejlsvar till oss.

För en vecka sedan kunde Samhällsnytt i en granskning uppmärksamma allvarliga brister i svensk luftfartssäkerhet som medför bland annat att misstänkta terrorister kan resa på andra personers flygbiljetter, eftersom kravet på identifiering vid gate har tagits bort. I sina svar framhöll Annika Ramstedt, sakkkunnig på Transportstyrelsen inom luftfartsskydd, att detta ska ha gjorts för att harmonisera svenska normer med EU-lagstiftning.

Efter en genomgång av europeiska normer om luftfartsskydd kan Samhällsnytt berätta att detta inte stämmer. Transportstyrelsen och svenska flygbolag bryter istället mot EU-krav på identifiering av incheckat bagage. Enligt EU-kommissionens förordning nr 185/2010 av den 4 mars 2010 artikel 5.3 av bilagan ska allt incheckat bagage som lastas in på ett passagerarflygplan kunna anknytas till en passagerare som reser med flygplanet. Om bagaget inte kan kopplas till en konkret person ska den hanteras som ”obeledsagat” och utsättas för särskilda säkerhetskontroller eller lastas av.

LÄS MER: Inga hinder för terrormisstänkta att gå ombord på svenska flygplan

Den generella ordningen är dock att inget obeledsagat bagage bör förekomma med undantag för särskilda situationer.

Svenska flygbolag som inte kontrollerar legitimation vid gate möjliggör dock en situation då en passagerare checkar in sitt bagage – och sedan inte följer med på resan, utan istället överlämnar sitt boardingkort till en annan person. I och med att alltfler flygplatser och flygbolag inklusive SAS inför automatiserade bag-drop behöver inte upplägget vara så avancerat om någon vill föra in en väska ombord på ett flygplan utan att vara där själv. Det räcker i ett sådant fall att en annan person lämnar in bagaget i bag-drop och sedan reser på boardingkortet – eftersom ingen kontroll av legitimation sker någonstans i denna process.

När Samhällsnytt ringde upp Annika Ramstedt, som påstod att id-kravet togs bort på grund av EU-normer, ville hon inte längre svara på våra frågor. Inte heller kommunikationsansvarig för Norwegian besvarade våra frågor om hur flygbolaget ser på denna säkerhetslucka.

SAS presschef Freja Annamatz har svarat följande på våra frågor om flygbolagets hantering av bagage via mail:

”SAS lösning med bag-drop är godkänd av ansvariga myndigheter och är framtaget i samarbete med Swedavia.

Bagaget behöver alltid kopplas till en person ombord. Saknas det en person, lastas det bagaget av i enlighet med de processer och procedurer som finns för att säkerställa detta. Det finns inget krav på identifiering av resenärer ur säkerhetssynvinkel.”

Vidare i kommunikationen angav Annamatz att det inte spelar någon roll vem som checkar in bagaget och vem som kliver in på flygplanet – även om det är olika personer. Det räcker med att bagaget kan kopplas till vem som helst:

”Det behöver inte vara samma person som checkar in bagaget, eftersom det inte finns något myndighetskrav om identifiering av resenär ur säkerhetsvinkel. Men däremot behöver bagaget alltid kopplas till en person ombord.”

Artikel 5.3.1.3 av bilagan till EU-kommissionens förordning 185/2010 är dock tydlig med vad som ska avses med obeledsagat bagaget och – i vanliga fall – lastas av:

”Om en passagerare inte befinner sig ombord på luftfartyget ska det lastrumsbagage som överensstämmer med passagerarens boardingkort eller motsvarande anses vara obeledsagat.”

Om flygbolagen och Transportstyrelsen inte genomför några id-kontroller vid gate finns det inte någon möjlighet att säkerställa att denna norm efterlevs. Därtill kan inte särskilda säkerhetskontroller som krävs av EU genomföras mot obeledsagat bagage – eftersom det inte ens hittas. Detta verkar dock inte anses vara ett problem av SAS:

Så SAS ser inget problem med att en person checkar in bagage och sedan överlämnar sitt boardingkort till en annan person som inte finns på passagerarlistan och som medföljer flygplanet?

”Det finns idag inget generellt myndighetskrav kring att flygbolag ska säkerställa att det är samma person som står på boardingkortet som kliver ombord.”