Länsstyrelsen 1

T.v. Länsstyrelsen Värmland. T.h. Jättemoskén. Foto: Faksimil Google Maps/Facebook

Inrikes

Bygglov för salafistisk jättemoské i Karlstad upphävs efter kritik

Publicerad 9/8/2020
Annons

Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat det stora moskekomplex som det muslimska invandrarkollektivet i Karlstad haft långt framskridna planer på att uppföra. Bygget har fått omfattande kritik från såväl politiskt håll som från den värmländska ortsbefolkningen. Nu stoppas projektet och bygglovet dras tillbaka. Det rapporterar bland annat SVT.

Länsstyrelsen fick in 165 överklaganden mot moskébygget men meddelade tidigare att dessa skulle avvisas då myndigheten inte ansåg att de klagande var direkt berörda av byggnadskomplexet. Men nu ändrar man sig och återkallar bygglovet med hänvisning till att den fundamentalistiskt muslimska/salafistiska föreningen som står bakom planerna inte kunnat visa hur man ska upprätthålla ordningen på platsen och undvika parkeringskaos.

LÄS MER: Länsstyrelsen avvisar klagomål mot jättemoské i Karlstad: ”Måste vara direkt berörd”

I beslutet som togs på måndagen skriver Länsstyrelsen: ”Vid angivna förhållanden finner länsstyrelsen att Islamiska kulturföreningen inte visat att kravet på tillgång till parkeringsplatser är uppfyllt och stads- byggnadsnämnden har därmed enligt Länsstyrelsens mening saknat tillräcklig grund för att bevilja sökt bygglov. Det överklagade beslutet ska därför upphävas.”

I en kommentar till beslutet säger Göran Wirdéus, som är chefsjurist på Länsstyrelsen i Värmland, att detta var det enda sätt på vilket man kunde sätta stopp för det kritiserade moskébygget. Parkeringsfrågan hade tagits upp i 20 av överklagandena. Grunderna i de övriga 145 menar Länsstyrelsen att man inte haft jurisdiktion att agera på.

– En del har åberopat parkeringsfrågan och den kunde vi pröva i sak, men frågan om själva bygget av moskén var redan avgjord i och med att detaljplanen antogs.

LÄS MER: Salafistisk jättemoské i Värmland snart verklighet: ”Drömmen för alla muslimer”

Ärendet återförvisa nu till stadsbyggnadsnämnden. Den salafistiska invandrarföreningen kan också överklagas beslutet till mark- och miljödomstolen om det blir ett fortsatt nej även från nämnden.

Hotet om en stor fundamentaistisk moské på den välkända värmländska orten är inte helt undanröjt men stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) som tillsammans med M och SD röstade emot bygglovet välkomnar Länsstyrelsens beslut och hoppas att fler partier nu ska säga nej. När ärendet var uppe förra gången rösta S, V, L, C och MP ja till det muslimskt radikala centrat.

authorimage

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
835Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons