C-politikern Simon Wallengren bedöms ha fuskat med forskning om rasism. Det har Nämnden för prövning av oredlighet i forskning beslutat.

Wallengren, fram till nyligen kassör för Centerpartiets kretsstyrelse i Mölndal och i höstas invald som ersättare i kommunfullmäktige i samma kommun, hade tidigare en doktorandanställning på Malmö universitet. I egenskap av sådan skrev han texter om hatbrott, diskriminering och ”minoritetsstress”.

I november 2020 kom en första anmälan in mot hur C-politikern bedrev sin forskning. I september 2021 kompletterades den med ytterligare misstankar.

Plagiering och fabricering

Wallengren anklagades både för att ha plagierat och fabricerat sin forskning. Bland annat ifrågasattes huruvida en enkätundersökningar bland och intervjuer med romer om upplevd utsatthet för hatbrott överhuvudtaget genomförts, eller om de fabricerats. Detta eftersom stora delar av underlaget saknades.

Två sakkunniga anlitades för att bedöma de olika texter Wallengren skrivit. En av dem, som granskat två av publikationerna, menar ”att det är graverande att ett stort antal kodade enkäter och transkriberade intervjuer saknas”. Hennes bedömning är att det förekommit såväl plagiering som fabricering i Wallengrens forskning.

Den andra experten har tittat på fyra andra publikationer som den tidigare doktoranden står bakom. Han menar att det inte finns stöd för eller att han inte kan bedöma om det förekommit plagiering eller fabricering.

Bedöms ha plagierat

Simon Wallengren var tidigare ordförande för Kulturgruppen för resandefolket och arbetar som Brå-samordnare i Kungsbacka kommun. Han har vid flera tillfällen medverkat i vänsterextrema Expo.

Nu bedöms han ha fuskat med sin rasismforskning. ”Sammanfattningsvis finner nämnden att Simon Wallengren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning genom plagiering”, skriver Nämnden för prövning av oredlighet i forskning i sitt beslut.

Simon Wallengren med Kungsbackas kommundirektör och två poliser. Foto: Polisen

Däremot frias Wallengren från anklagelserna om att ha hittat på de enkäter och intervjuer som utgör underlag för studierna.

”Nämnden finner att det inte går att bedöma varför vissa intervjuer och enkäter nu saknas. Det går därmed inte att visa att fabricering ägt rum”, står att läsa i beslutet.

Tre av Simon Wallengrens handledare som även de utretts frias samtidigt från misstankar om oredlighet i forskning.