Getting high smoking a bong
Inrikes

Cannabis ökar i Sverige – alltfler ser drogen som ofarlig

Publicerad 8/17/2018
Annons

En färsk studie utförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning, CAN visar att bruket av cannabis ökat i Sverige de senaste åren. Undersökningen visar också att attityden till drogen förändrats där alltfler betraktar drogen som ofarlig och jämförbar med att dricka alkohol.

Trots en historiskt hög siffra är det ändå en liten andel av svenskarna, 3,6 procent, som uppger att de använder cannabis. Orsaken till ökningen och attitydförändringen i Sverige tros vara den legalisering av drogen som skett i ett flertal länder och amerikanska stater samt den omfattande lansering av cannabisbruk som Hollywood ägnat sig åt under lång tid genom att låta huvudrollsinnehavarna i många storfilmer och populära serier använda drogen på ett sätt som framställer det som en naturlig del av vardagen.

I den politiska debatten har i Sverige i motsats till omvärlden frågan om legalisering av cannabis dock lyst med sin frånvaro. Bland de politiska partierna är det endast Liberalernas och Centerpartiets ungdomsförbund, LUF och CUF, som driver en sådan agenda.

Argumenten för legalisering handlar dels om drogens låga farlighet, jämfört med exempelvis alkohol som är lagligt och dels om att vrida hanteringen av cannabis ur händerna på den organiserade brottsligheten. I Sverige kan exempelvis många gängskjutningar härledas till konflikter kring kontrollen över cannabis-marknaden som tros omsätta runt en miljard kronor i Sverige och utgöra en basinkomst för de kriminella gängen.

De som motsätter sig legalisering menar att drogens skadeverkningar, framför allt vad gäller risken att drabbas av psykoser, inte är helt klarlagda och att man inte ska jämföra med alkohol som har en särskild plats i den svenska kulturen sedan urminnes tider. Man anser också att brottslighet ska stävjas med brottsbekämpning, inte genom att göra brotten lagliga.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
582Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons