Bildt

FNs Generalförsamling/Carl Bildt. Foto: Chatham House

Inrikes

Carl Bildt erkänner: FNs migrationsavtal ÄR bindande

Publicerad 12/3/2018
Annons

Den 10-11 december avser övergångsregeringen Löfven att för Sveriges räkning skriva under ett FN-migrationsavtal som skapar ett ramverk för global migration. Avtalet är hårt kritiserat både i Sverige och utomlands vilket har lett till att ett flertal länder har hoppat av. Den springande punkten i argumentationen hos dem som trots allt vill skriva under ramverket är att dokumentet är icke-bindande – men nu avslöjar fd utrikesminister Carl Bildt att det inte riktigt är så.

Carl Bildt anses vara en inflytelserik figur i den globala politiken och är medlem i elitistiska slutna sällskap som Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen. I en kommentar på Twitter bekräftar han de farhågor som migrationsavtalets kritiker uttryckt:

”Självklart har vi ett intresse av ett globalt ramverk för samverkan om migration. Inte juridiskt, men väl politiskt, bindande.”

Bildt förklarar inte vilka ”vi” som avses i inlägget eller vad ”politiskt tvingande” konkret innebär, men vad gäller avtalets de-facto tvingande karaktär syftar han troligen på de punkter i dokumentet som förpliktigar stater att sträva efter att införliva avtalets normer i sina nationella lagstiftningar.

Avtalet som kan läsas i sin helhet på engelska på följande länk har ett separat kapitel som heter Implementering. Kapitlet innehåller en detaljerad vägkarta för implementeringen av avtalets delmål. Bland annat skapas ”International Migration Review Forum” – en struktur inom FN som kommer att ha till uppgift att följa ”status för implementeringen av alla aspekter av ramverket inklusive de som relaterar till Agenda 2030” (punkt 49b).

I punkt 41 av ramverket står det följande att läsa:

”Vi förpliktigas att fullfölja de delmål och förpliktelser som nämns i Globala ramverket, enligt vår vision och principer, genom att ta effektiva steg på alla nivåer för att säkerställa en säker och reguljär migration i alla skeden. Vi ska implementera Globala ramverket inom våra egna länder samt på regional och global nivå.”

I kommentarerna till Bildts tweet dyker en annan person djupt förankrad i den globala politiken upp – fd utrikesminister och FNs biträdande generalsekreterare Jan Eliasson. I sin kommentar tackar han Bildt för stödet och går till attack mot kritikerna av avtalet som han anklagar för att skapa en ”cynisk och inåtriktad tidsanda”:

”Välkommet stöd för ramverket för migration. Avhoppen är sorgligt opportunistiska , en spegling av en cynisk o inåtriktad tidsanda på alltför många håll.”

Svenska regeringen krävde en implementeringsmekanism

Sajten Det Goda Samhället har samtidigt uppmärksammat att det var just Sverige som pressat på för en implementeringsmekanism för avtalet i sitt remissvar till FN. I svaret som kan läsas på engelska på följande länk krävde den svenska regeringen att ”förbättra implementeringen” – bland annat genom att använda ”internationella verktyg på migrationsområdet för att skapa förpliktelser för stater som skriver under”.

Ett av de konkreta förslagen var att involvera IOM – Internationella Organisationen för Migrationen – vilket också har gjorts att döma av avtalets slutgiltiga text.

De andra två svenska förslag som inkluderats i avtalet var:

– att inrätta Migrant Support Centers längs populära migrantrutter;

– att underlätta för migranter att överföra pengar till sina hemländer.

Demonstration mot avtalet i Stockholm

Bildts kommentar om avtalet på Twitter gällde en artikel från Sveriges Radio där statsradion beklagar sig över att det överhuvudtaget påbörjats en debatt om migrationsramverket:

”Men även i andra EU-länder har invandringsfientliga partier mobiliserat och lyckats få upp frågan på dagordningen.”

I Sverige var Samhällsnytt först med att rapportera ingående om avtalet och den svenska regeringens avsikt att skriva under det. De senaste dagarna krävde bland annat Moderaterna av regeringen att presentera ”en snabb konsekvensanalys” av Sveriges underskrift på ramverket.

Igår hölls en partipolitiskt obunden demonstration på Mynttorget i Stockholm mot att Sverige förbinder sig till migrationsavtalet. Enligt olika uppskattningar blev det en ovanligt stor uppslutning trots dåligt väder: mellan 500 och 1000 människor kom för att protestera. Bland talarna syntes bland annat författaren och debattören Katarina Janouch, tidigare TV4-profilen Lennart Matikainen samt ekonomen och krönikören på Samhällsnytt Jan Tullberg.

Demonstrationens arrangörer har aviserat planer på fler aktioner under de kommande dagarna.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
835Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons