Riksdagen har beslutat om en lagändring så att Cementas kalkbrytning på Gotland kan fortsätta. Brytningsförbudet med åtföljande brist på cement och betong som drivits fram med vad som beskrivits som miljöaktivistiska lawfare-metoder hotade att lamslå samtliga bostads- och infrastrukturprojekt i landet. Men nu undanröjs hotet i varje fall temporärt.

Det var på onsdagseftermiddagen som riksdagen sade ja till en lagändring som ger Cementa ett förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland efter den sista oktober då det nuvarande tillståndet löper ut.

Samhällskris efter överklagande från aktivister

Cementa har tidigare fått förlängt tillstånd som godkänts i domstol men efter att Miljöpartiet närstående utomparlamentariska krafter överklagade beslutet till högre instans drogs tillståndet oväntat tillbaka i juli av Mark- och miljööverdomstolen. Detta med motiveringen att Cementa inte tillräckligt noga undersökt risken för att brytningen kan påverka grundvattnet i området.

Samtidigt har kalkbrytning i Slite pågått under mycket lång tid utan att några sådana drastiska effekter kunnat konstateras. Någon konsekvensanalys av vad ett brytningsförbud skulle innebära har heller inte gjorts av de aktörer som velat stoppa verksamheten.

Riksdagen klubbar räddande lagändring

Efter det ifrågasatta domstolsutslaget har det konstaterats att i princip all byggnation i landet av bostäder och infrastruktur skulle komma att stanna om kalkbrytningen i Slite tvingas upphöra, då denna ligger till grund för nästan all tillverkning av cement och betong.

Riksdagen har därför anmodats se över lagstiftningen på området för att undvika att landet lamslås. Det har man nu gjort och en enhällig riksdag sade på onsdagen ja till en lagändring som gör att Cementas kalkbrytning kan fortsätta.

Hotet inte över

Miljöaktivister har efter beskedet deklarerat att man kommer att fortsätta försöka stoppa brytningen med nya så kallade lawfare-överklaganden. Eventuella interimistiska domstolsutslag kan då hindra Cementa från att fortsätta verksamheten även innan domstolen tagit ställning i själva överklagandet.

Men enligt avgående näringsminister Ibrahim Baylan (S) ”finns ingen anledning att spekulera om eventuella överklaganden”.

En av de miljöorganisationer som agerat lawfare-aktivistiskt och varit central i att stoppa Cementas kalkbrytning på Gotland är Naturskyddsföreningen. Kritik har riktats mot organisationens agerande då den till stor del finansieras med skattemedel.

Olagliga aktioner befaras

En annan aktör som nu säger sig vara beredd att kliva in och ”agera” är Greenpeace. Deras aktioner har historiskt ofta sträckt sig långt utanför lagens råmärken och farhågor finns nu att sådana ska iscensättas mot Cementas verksamhet på Gotland.

Organisationen uppger inte konkret hur man tänkt sig sätta käppar i hjulen för Cementa. Man säger dock att man anser det viktigare att kapitalistiska storföretag inte får en miljögräddfil än att landet inte lamslås av cementbrist.

LÄS ÄVEN: Rapport om konsekvenserna av Cementas stopp mörkades av näringsdepartementet
LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna och Miljöpartiet bakom cementkrisen
LÄS ÄVEN: Miljöpartiet: Bygg utan cement
LÄS ÄVEN: Experten om regeringens järnvägssatsning: ”Det går inte att bygga utan cement”
LÄS ÄVEN: Västlänken och Förbifart Stockholm hotas av miljödom
LÄS ÄVEN: Cementkrisen leder till massarbetslöshet