Kriminalvården vägrar informera på vilka av deras anstalter som coronasmitta har fått spridning. Detta i rädsla för att fångar inte ska göra upplopp. Myndigheten motiverar även sitt beslut med att uppgifterna är försvarshemligheter.

LÄS ÄVEN: Malmö undanhöll för föräldrar att förskolepersonal smittats av corona

I början av april uppmärksammades det att fem brottslingar som avtjänar fängelsestraff i region Stockholm har bekräftats ha coronaviruset. Personerna ska enligt Kriminalvården ha isolerats från övriga intagna.

Samhällsnytt har tagit del av ett beslut fattat den 7 april av Kriminalvårdens ledning där de avslår en begäran om att få ta del av handlingar rörande vilka av myndighetens anstalter som har konstaterad coronasmitta.

Kriminalvården: ”En försvarshemlighet”

I sin motivering till avslaget skriver myndigheten att de inte kan lämna ut uppgifter eftersom det skulle riskera ”att medföra stark oro på respektive anstalt/häkte med överhängande risk för allvarliga ordningsstörningar som följd”. Dessa ordningsstörningar uppges innefatta våld eller hot mot medintagna eller personal.

Vidare ser Kriminalvården även en risk för rymnings- eller fritagningsförsök som följd av att lämna ut informationen. För att ytterligare blockera möjligheten att uppgifterna lämnas ut hänvisar myndigheten till att man är en del av totalförsvaret och bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Att informera var någonstans myndigheten har ett utbrott av smittan skulle enligt ledningen kunna användas av ”en potentiell angripare i syfte att kartlägga vilka delar av anstalts- och häktesstrukturen som är mest sårbara”.

LÄS ÄVEN: Upprört på flera anstalter när Kriminalvården stoppar besök och permissioner

authorimage