Det fruktade coronaviruset sprider sig till alltfler platser i Sverige som hittills varit förskonade. På onsdagen rapporteras att smittan nu etablerat sig i bland annat Blekinge och Dalarna, och på orter där viruset tidigare konstaterats ökar antalet konstaterade sjukdomsfall.

I Sverige totalt uppges nu 360 personer vara bekräftat smittade och bland landets 21 regioner har corona nu konstaterats i 19. Endast Gotland och Västmanland är ännu förskonade. Folkhälsomyndigheten har efter kritik om passivitet och underskattning av riskerna höjt risknivån till den högsta.

På onsdagsförmiddagen rapporterades att Blekinge fått sitt första bekräftade fall av corona. Uppgifterna från Blekingesjukhuset om fallet är än så länge knapphändiga.

På onsdagsförmiddagen rapporterades också att Dalarna fått sitt första konstaterade fall av corona. Personen, en man i 60-årsåldern, uppges ha isolerats i sin bostad. Han ska ha smittats på en semesterresa i Italien.

I region Skåne har 35 nya fall av corona konstaterats det senaste dygnet och den sammanlagda siffran för regionen är nu uppe i 60. Samtliga fall uppges ha kopplingar till resor i Italien och Österrike. I Danmark uttrycks önskemål från regeringen om att pendla mindre över gränsen.

Från Halland rapporterades på tisdagen att nio personer hittills testats positivt för corona. Även här kopplas fallen till utlandsresor i riskområden.

I Jämtland konstaterades det första fallet av corona på tisdagen. Det rör sig om en person som rest i Italien. Personer som den sjuke varit i kontakt med efter hemkomsten hålls isolerade i karantän i hemmiljö.

I Jönköping upptäcktes flera nya fall av corona under tisdagen, varav ett barn. Sammanlagt rör det sig hittills om 13 smittade personer. Smittan har kopplingar till resande i Italien men flera av fallen tillskrivs också sekundär lokal smittspridning. Även här hålls flera av de smittade personerna isolerade i sina hem.

På tisdagen rapporterades också det första coronafallet i Norrbotten. Nio personer som varit på resa i Italien testades och en av dem, en kvinna, befanns bära på viruset. Man försöker nu utröna vilka kvinnan varit i kontakt med efter hemkomsten och kan ha fört smittan vidare till. Smittsiffran kan komma att öka, då alla provsvar ännu inte är klara.

Även i Småland har flera nya coronafall nu konstaterats. Från Kronoberg rapporteras på onsdagen sju nya fall och från Kalmar ytterligare två. Samtliga tros ha smittats vid resor i Italien och Österrike. Även här sker kontaktspårning för att fastställa om lokal smitta till ytterligare personer skett.

I Stockholm testades under tisdagen ytterligare 60 personer positivt för corona. I Stockholms län uppges sammanlagt 207 fall av smittan hittills ha konstaterats. Flera sjukhus har gått upp i stabsläge på grund av smittläget, däribland Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus.

På flera orter i Södermanland – däribland Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping – testas nu invånare för corona av ambulerande sjuksköterskor som gör hembesök. Länet hade sitt fösta konstaterade fall av viruset på måndagen och på tisdagen påträffades ytterligare ett, en person som varit på resa i norra Italien.

I Uppsala län har hittills 11 personer befunnits smittade av corona. Den högsta sjukvårdsledningen ser allvarligt på situationen och förbereder omorganisationer i vården för att minska risken för smittspridning. Samtliga fall i regionen uppges ha fått smittan utomlands.

I Värmland skärps restriktionerna nu för att minska risken för smittspridning. Hela regionen har på onsdagen gått upp i stabsläge. 200 personer har testats och flera fall av corona konstaterats, det senaste på tisdagen. Smittan härleds till bland annat en turistbussresa i Italien.

Från Västra Götalandsregionen kom under tisdagen rapporter om 15 nya coronafall, och sammanlagt har hittills 48 personer konstaterats smittade. I samtliga av de nytillkomna fallen uppges smittan ha skett utomlands. Kontaktspårning för eventuell lokal smittspridning pågår dock.

Även i Västerbotten har nya coronafall upptäckts. På onsdagen rapporterades ytterligare tre personer ha insjuknat med viruset. Även dessa fall uppges ha kopplingar till resor i norra Italien.

På tisdagen rapporterades också att sammanlagt sex personer befunnits smittade med corona i Västernorrland. Det rör sig om medlemmar i en och samma familj som varit på resa i Italien.

Även i Örebro län konstaterades på tisdagen ytterligare ett nytt fall av corona utöver tidigare fem rapporterade. Personen ska ha ådragit sig smittan vid en resa i Italien.