Fler och fler uppgifter från olika länder gör gällande att coronaviruset kryper ner i åldrarna. I Nederländerna är hälften av de coronapatienter som behöver intensivvård under 50 år gamla. I flera länder pågår en debatt om hur man ska införskaffa fler ventilatorer som blir kritiskt viktiga för att rädda liv. I Sverige har dock företaget Getinge skänkt bort hela sin produktionskapacitet till Italien.

Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten har under en lång tid bedrivit en kampanj för att övertyga befolkningen att coronaviruset inte är värre än vanlig influensa för alla utanför riskgrupperna. En akutläkare i Belgien går dock ut i The Brussels Times med ett vittnesmål om att fler och fler yngre patienter hamnar i intensivvård till följd av coronasmittan.

Ignace Demeyer arbetar på ett sjukhus i belgiska Aalst och uppger att röntgenbilder på de yngre patienternas lungor är ”skrämmande”:

– De alla har samma symptom. De har varit sjuka i en vecka så de stannade hemma med en influensa. Och sedan rapporterar de symptom som torrhosta och andnöd.

När man kontrollerar syrehalten i deras blod upptäcker man att nivåerna är väldigt låga. När Demeyer ombeds beskriva dessa patienter säger han att de är typiskt mellan 30 och 50 år gamla och blir ”väldigt sjuka” trots att de är fullt friska:

– Dessa är människor som inte röker, som inte har några andra sjukdomar som diabetes eller hjärtproblem.

Även i Nederländerna har man märkt att andelen unga patienter har blivit högre än som uppgavs i början av epidemin. Hälften av de 50 coronapatienter som behöver intensivvård i landet är under 50 enligt DutchNews.nl.

I Italien konstaterar läkarna att sjukdomen har krupit ner i åldrarna. De patienter som läggs in på sjukhus i allt större utsträckning på senare tid är ”något yngre – mellan 40 och 45 år, och fallen är mer komplicerade”, rapporterar The Independent.

Samtidigt menar Ignace Demeyer att det går att rädda de yngre patienterna – om intensivvårdsresurserna räcker till. Enligt den brittiska rapporten som publicerades i måndags är det nästintill omöjligt att ”platta kurvan” vilket Folkhälsomyndigheten uppger att man försöker göra i Sverige – så att antalet intensivvårdsplatser ska räcka för alla. Av diagrammet nedan framgår att till och med de mest drastiska åtgärderna inte kommer att platta kurvan tillräckligt lågt:

Detta mot bakgrunden att Storbritannien har fler intensivvårdsplatser per capita än Sverige. I flera europeiska länder pågår en diskussion om hur man snabbt kan utöka produktionen av respiratorer som anses vara kritiskt viktiga för att rädda människoliv i epidemins peak.

I Storbritannien pågår en kraftsamling där Boris Johnson personligen pratat med landets producenter av medicinsk utrustning för att uppmana dem att tillverka fler. I Tyskland har regeringen beställt 10 tusen extra respiratorer. Detta trots att landet redan har det högsta antalet intensivvårdsplatser i Europa per capita – drygt 30 per 100 tusen invånare. Antalet kan jämföras med 5 per 100 tusen i Sverige.

Flera regeringar inför ett exportförbud på denna typ av teknik enligt Financial Times eftersom det finns en förståelse om att detta är en kamp mot klockan. Men i Sverige har det Solna-baserade företaget Getinge valt att skänka hela sin utökade produktionskapacitet på 500 respiratorer till utlandet. I en intervju till Samhällsnytt igår menade företagets presschef att företaget levererar ”till en massa olika länder” och alla beställningar behandlas i kronologisk ordning. Eventuella beställningar från svensk sjukvård ska därmed hamna i långbänk eftersom företaget, enligt dess vd, redan har uttömt sin produktionskapacitet för 2020.

Enligt epidemiologiprofessor Joacim Rocklöv behöver antalet intensivvårdsplatser i Sverige utökas med 400-900 % för att klara epidemin. Detta är dock inte något som åtminstone region Stockholm avser att göra enligt chefsläkare Elda Sparrelid. Istället arbetar Socialstyrelsen på nya ”etiska” riktlinjer om vilka grupper av patienter som ska nekas vård och lämnas att dö när coronaepidemin ska nå sin peak i Sverige.

LÄS ÄVEN: Kommer Stefan Löfven att nekas respiratorplats?