Häromdagen rapporterade Samhällsnytt att Dagens Nyheter tillsammans med några andra medieaktörer skapar en allians mot s.k. fake news. Det första denna allians borde göra är att sätta stopp för den strida ström av fake news som de själva sprider, inklusive Dagens Nyheter som nu levererar fake news om en sparkad Google-ingenjör.

De flesta av oss minns naturligtvis Dagens Nyheters massiva fake news i samband med Sandviken-rapporten. Efter den för DN pinsamma artikeln, som tidningen aldrig gjorde formell rättelse till eller erkände och bad om ursäkt för sina påhittade nyheter i ämnet, har Peter Wolodarskis agendasättande propagandaorgan fortsatt sprida fake news, något till och med Polens ambassadör poängterar. På DN verkar man allt annat än intresserad av att stoppa fake news i sin egen tidning. Det senaste exemplet är en av dess skribenter som nyligen levererade fake news om en sparkad Google-ingenjör.

I Helena Sjödin Öbergs text med rubriken Entreprenören Erik Ries: Silicon Valley är för homogent (texten ligger bakom betalvägg och är ointressant och irrelevant som läsning i sig) påstår Sjödin Öberg att citat ”På Google har ingenjören James Damore blivit avskedad sedan han hävdat att män är bättre ingenjörer än kvinnor”. Detta påstående är en ren och skär lögn eftersom Damore inte alls hävdat detta utan det är ett påstående som Sjödin Öberg och DN helt enkelt hittat på och nu sprider som fake news.

I juli 2017 skrev dåvarande Google-ingenjören James Damore ett memorandum med rubriken Google’s Ideological Echo Chamber vars syfte var att belysa att Google inte tolererar att vissa åsikter, konservativa sådana, framförs utan att Google helt enkelt är en repad LP-skiva som endast tillåter vänsterliberala åsikter trots att företaget stoltserar med ett s.k. ”mångfaldsprogram”.

Texten, som först var ett internt memorandum, publicerades i media i början av augusti, vilket ledde till att Google sparkade Damore eftersom Damore belyste perspektiv, fakta, forskning och information som Google inte tolererade. Damore, som själv anser sig vara en klassisk liberal,  framförde sin kritik i samband med Googles s.k. ”mångfaldsprogram” som ironiskt nog alltså förbjuder mångfald av åsikter, något Damore påtalade och kritiserade.

Kortfattat, i sitt memorandum påpekade Damore att vi (människor, samhället, organisationer osv) är intoleranta mot åsikter som inte ligger i linje med den ideologi vi själva anammat och att detta även gäller Google som inte tolererar konservativa åsikter och fakta i ämnen som inte passar in i företagets vänsterliberala ideologi och åsikter.

Damore poängterade även, med hänvisning till vetenskap, att det råder biologiska skillnader mellan kvinnor och män och att dessa olikheter kan uttrycka sig i att män och kvinnor har olika intressen och inte sällan leder till att de frivilligt väljer olika yrkesområden. Damore var dock noga med att understryka att saker och ting naturligtvis överlappar varandra och att generaliseringar självklart inte gäller för alla kvinnor och män.

Att framställa män och kvinnor som biologiskt olika är något som framförallt vänstern går bananas över, och något som Damore snabbt själv fick uppleva. Som hämnd för att han belyst att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män och tillkortakommanden i Googles eget mångfaldsprogram fick han omedelbart sparken. Sanningar som reflekterar verkligheten tolereras nämligen inte av vänsterliberala Google.

Poängen med denna krönika är dock inte att framhålla vad James Damore uttryckte i sitt memorandum. Poängen är att klargöra vad han INTE uttryckte. James Damore uttryckte absolut INTE det som Dagens Nyheters Helena Sjödin Öberg påstår, nämligen att ”att män är bättre ingenjörer än kvinnor”. Detta är en ren och skär lögn och alltså ett exempel på de fake news som DN kontinuerligt levererar.

Om Sjödin Öberg inte förstår engelska och därmed inte kunde läsa Damores memorandum eller inte ens brydde sig om att läsa det vet jag inte. Kanske hon medvetet ljög i syfte att missleda sina läsare. Det jag vet är att Sjödin Öberg sprider fake news om James Damore i DN.

Sandviken-rapporten var en enda stor lögn från början till slut vilket var ett sätt för DN att leverera fake news, men ett som tack och lov många omedelbart reagerade på eftersom lögnen i fråga var så grov och svårligen kunde döljas eller försvaras. Sjödin Öbergs text inflikar en lögn som dessvärre lätt slinker igenom som sanning för många läsare eftersom många läsare inte vet vad sanningen om Damore är och aldrig har hört talas om eller i alla fall inte läst Damores memorandum.

De litar på DN och det Sjödin Öberg skriver. Det gör att den lögnen lättare tas som sanning, vilket är en extremt slug och ohederlig delstrategi i DN:s agendasättande journalistik – alltså att korta meningar med lögner byggs in i en större text som i sin helhet inte nödvändigtvis annars är helt igenom falsk på samma sätt som Sandviken-rapporten. Den ohederliga fake news-strategin har svensk media utvecklat till en vetenskap, inte minst i rapporteringen kring Donald Trump.

Att samma DN nu ska leda ett arbete mot fake news blir motstridigt och kontraproduktivt eftersom tidningen själv är en regelbunden syndare på området. Om DN verkligen vill sätta stopp för fake news borde tidningen börja med att sopa rent framför egen dörr. Allt annat är hyckleri av högsta rang – DN kan omöjligen agera förebild för sanningsenlig nyhetsrapportering när man själv fortsätter att leverera lögner, såväl stora som små.

Det amerikanska uttrycket ”do as I say, not as I do” (gör som jag säger, inte som jag gör) summerar DN alldeles utmärkt i frågan om fake news och hyckleriet som kännetecknar tidningen.