dan-eliasson3
Inrikes

Dan Eliasson slår ifrån sig kritiken om lagbrott – skyller på ”olyckliga formuleringar”

Publicerad 9/7/2017
Annons

➤ BLÅSVÄDER Som Samhällsnytt rapporterade på tisdagen, lämnade rikspolischef Dan Eliasson ut säkerhetskänslig och hemlig information om polisanställda till ett utländskt företag. Bedömare menar att rikspolischefen gjort sig skyldig till lagbrott. Eliasson, som initialt inte ville kommentera saken, slår nu ifrån sig kritiken och skyller på ”olyckliga formuleringar” i det beslut som togs.

Rikspolischefen säger i ett uttalande att dessa formuleringar var i sin ordning när beslutet togs. Nu, när tidens tand har verkat på dem i två och ett halvt år och i skenet av den stora säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen, har något emellertid förändrats så att samma skrivningar vid en läsning idag enligt Eliasson framstår som ”olyckliga”.

Mer än detta besked vill Eliasson inte ge, och hänvisar till att uppgifterna kring beslutet är sekretessbelagda, samma sekretess som rikspolischefen alltså inte ansåg det angeläget att iaktta när beslut togs att ge ett utländskt företag tillgång till polisens personal- och lönesystem Palasso.

Rikspolischefen låter förstå att motivet till att kringgå säkerhetsbestämmelserna och avkryptera de känsliga och hemliga uppgifterna i systemet, var att löneutbetalningar annars skulle ha riskerat att bli försenade.

Eliasson erkänner att det var han personligen som gav klartecken till att sluta använda den säkra försvarsmaktskryptering som dittills använts för systemet. Däremot anser han att han haft stöd för det beslutet i 13:e paragrafen i Säkerhetsskyddsförordningen.

Andra gör en annorlunda bedömning. En av dem är Pia Gruvö, som är chef för IT-säkerhet på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Enligt hennes uppfattning har rikspolischefen inte rätt att besluta om den här sortens avsteg från förordningen, det har bara regeringen.

Rikspolischefen vill inte svara på hur polisens lönesystem kommit att vanskötas till den grad att sådana drastiska åtgärder måste vidtas. Återigen hänvisar Eliasson till den sekretess som han tidigare i sina egna beslut tagit betydligt mindre allvarligt på.

Händelsen har åter aktualiserat tidigare krav på Eliassons avgång. Bland annat har Sverigedemokraterna och Moderaterna formulerat ett stående avgångskrav på rikspolischefen efter tidigare uppvisad oskicklighet och inkompetens i yrkesutövandet. Efter det som nu avslöjats har även röster på den rödgröna sidan uttryckt att Eliasson bör avgå.

Eliasson ska med anledning av det inträffade frågas ut av oppositionen i riksdagen. Även justitieminister Morgan Johansson (S) kommer att få frågor. Eliasson avser dock inte att avgå självmant. I ett uttalande säger han att han, som han formulerar det, ”ska fortsätta driva arbetet med den nya polismyndigheten framåt och fortsätta se till att polisens verksamheter utvecklas positivt”, något som de enligt rikspolischefen gjort under hans ledarskap.

Flera tunga huvuden har rullat i spåren av de liknande säkerhetsöverträdelserna på Transportstyrelsen och fler huvuden, däribland försvarsministerns och statsministerns, kan komma att rulla senare i höst. Bedömare menar att Dan Eliassons huvud nu sitter lika löst.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
780Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons