Sänk bidragen för invandrare som inte ens försöker skaffa sig ett jobb och ge mellanskillnaden till de invandrare som anstränger sig. Det föreslår idag en utredning som tillsatts av regeringen i Danmark, rapporterar danska TV2.

Nu på torsdag röstar danska Folketinget om att ändra landets utlänningslag. Det handlar om ett uppmärksammat lagförslag från landets socialdemokratiska regering som går ut på att flytta landets asymottagande till Afrika. Planen är att minska Danmarks asylmottagande till noll genom att flyga alla som söker asyl i landet till särskilda mottagningsläger i Rwanda – ett land som den danska regeringen tidigare skrivit avtal med.

LÄS ÄVEN: Danmark vill skicka asylsökande till migrantläger i Rwanda – avtal påskrivet

Men redan innan den nya utlänningslagen hunnit röstas igenom av Folketinget presenteras nästa förslag till skärpning av migrationspolitiken. Idag presenterade den så kallade bidragskommissionen sin rapport. I den föreslås bland annat att bidragen till de invandrare som inte ens försöker integreras i det danska samhället sänks.

23 000 invandrare får sänkta bidrag

Rapporten föreslår en förenkling av det danska socialbidragssystemet, kontanthjälpen, genom att dela in bidragsmottagarna i två kategorier: De som försöker skaffa jobb och egen försörjning och de som inte försöker. Enligt det föreslagna nya systemet ska bidragen sänkas för dem som inte anstränger sig tillträckligt för att skaffa sig egen försörjning, exempelvis genom att utbilda sig.

Enligt rapportförfattarna är det 23 000 invandrare som inte kvalar in till den högre bidragsnivån, och som därmed får sänkta bidrag. I genomsnitt sänks deras bidrag med 1 300 danska kronor i månaden – motsvarande knappt 1 800 svenska kronor. På samma sätt kommer omkring 36 000 invandrare få höjt bidrag med i genomsnitt 900 kronor i månaden.

Nettoförändringen av bidragsutbetalningarna till invandrarna som grupp blir därmed nära noll. Tanken är att pengar tas från dem som underpresterar och ges till dem som är flitiga.