Samnytt rapporterade nyligen att gangsteradvokaten Neo Barstedt blivit föremål för ett uteslutningsärende efter att systematiskt ha saltat sina fakturor för bi gränsen till bedrägeri och uppvisat sådan oskicklighet i yrkesutövandet att han behövts avvisas från rättegångar. På fredagen meddelade Advokatsamfundet att man utesluter Barstedt som därmed inte längre får verka som försvarare i domstol.

I början av februari fattade Örebro tingsrätt ett unikt beslut: de obehörighetsförklarade den omstridde advokaten Neo Barstedt. Detta på grund av den omfattande kritik som riktats mot honom i hans yrkesutövande. Beslutet undanröjdes emellertid senare av Göta hovrätt.

Men nu utesluts Barstedt ur Advokatsamfundet. I ett meddelande till Sveriges domstolar skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander att följande beslut har fattats:

”Enligt 44 § Advokatsamfundets stadgar får jag härmed meddela att Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, genom beslut meddelat denna dag, uteslutit Neo Barsoum Barstedt, Stockholm, ur samfundet, samt förordnat att beslutet genast skall gå i verkställighet.”

Konkret innebär detta att Barstedt inte får framställa sig själv som en svensk advokat och inte ta några uppdrag som försvarare i svenska domstolar.

LÄS ÄVEN: Gangsteradvokaten Neo Barstedt kan uteslutas

Har fått 18 miljoner av staten – på två år

De senaste två åren har Barstedt fakturerat hela 18 miljoner kronor till svenska domstolar. Detta då han haft många uppdrag som offentlig försvarare åt grova brottslingar, framför allt gängkriminella.

Tidigare i år varnades han av Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att ha anklagats för inkompetens. Hans fakturor har även prutats ner av flera domstolar då man ansett att han försökt ta oskäligt mycket betalt, bland annat för arbete han inte utfört och så kallad tidsspillan.

Beslutet om uteslutning kan överklagas till Högsta domstolen.

LÄS ÄVEN: Lukrativt att försvara gängkriminella