Två lex Sarah-rapporter avslöjar allvarliga missförhållnaden på demensavdelningarna på Mariebergsgården i Nyköping. Bland annat har någon blivit lämnad i sin rullstol under en hel natt och andra har inte vänts i sängen eller fått hjälp att gå på toaletten, och därmed blivit liggande i sin urin.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har nu fått två lex Sarah-rapporter som kommunen skickat in. I dem framgår att både i juli och augusti tvingades någon spendera natten i sin rullstol. I det senare fallet var personen endast iklädd inkontinensskydd. Enligt den utredning som gjordes blev personen både nedkyld och psykiskt påfrestad.

Utredningen visar även att i båda fallen har de som arbetat varit vikarier, som saknat kunskap och aldrig ens fått någon introduktion om avdelningen, som var i tjänst.

LÄS ÄVEN: Äldreboende glömde bort vårdtagare med stroke och brutet lårben

Stor sannolikhet för fler liknande incidenter

I det första fallet, där ett flertal av de gamla drabbats, hade vikarierna inte heller tillkallat den så kallade springturen. Denna består i två medarbetare som ambulerar mellan Mariebergsgårdens olika avdelningar för att bistå med hjälp där det behövs.

Missförhållandena på Mariebergsgården är så allvarliga att det enligt utredaren finns stor sannolikhet för att liknande incidenter kan komma att upprepas.

– Det som har hänt är allvarligt. Det krävs att vi har ordinarie eller erfaren personal som kan verksamheten och vi har tagit fram en rutin att inga vikarier får jobba ensamma, säger Karin Lindgren, verksamhetschef för särskilda boenden i Nyköpings kommun.

De två vikarierna har inte fått sina kontrakt förlängda. Ytterligare en person uppges vara under utredning, enligt Svt.

LÄS ÄVEN: S-politiker utan meriter fick toppjobb som vårdchef – gav klartecken till massdöd för corona-sjuka äldre

Lång historik av missförhållanden

Redan 2014 fick Mariebergsgården kritik av Inspektion för vård och omsorg för att vara underbemmanat. Detta ledde till att en patient fick sin fot amputerad efter att ingen haft tid att se efter det. Två år senare visade en tillsyn att personalen var utarbetad. I november samma år pekade ytterligare en rapport på att situationen blivit värre.

– Vi har vidtagit en rad åtgärder och jag tänker att de har haft effekt men inte fullt ut, sa Iris Pettersson, som var verksamhetsansvarig då.

Året därpå, 2017, vittnade flera anställda om att det istället blivit värre. Situationen beskrevs i en Lex Sarah-rapport som ”ohållbar”, enligt Ekuriren. ”De boende sitter och ropar och får vänta på en toalett i kanske en timme eller mer. De gör ner sig och får sitta i det”, berättade en anställd för Svt.

På Nyköping kommuns webbsida står det att: ”På Mariebergsgården ska du alltid bemötas med värdighet, lyhördhet och respekt”, samt: ”Vi tar hänsyn till hur du är som person och vilka behov du har för att du ska få en meningsfull och bra vardag”.