egor_putilov_byline_banner2_640x180
Opinion

Den kommande idiokratin?

Publicerad 11/23/2018
Annons

KRÖNIKA Våra förväntningar om framtiden har länge formats av Hollywood, sci-fi och förhoppningar om vetenskapens framgångar – och var trots allt övervägande positiva. Den nya framtidens konturer träder dock allt tydligare fram – och den nya världen riskerar att bli allt annat än skön. Nej, människor kommer nog inte att besegra döden eller flytta till cyberrymden. Inte heller kommer vi att resa mot andra stjärnor och upptäcka andra civilisationer. Istället kommer vi sannolikt att uppleva en långsam och stadig nedgång.

Flera samstämmiga forskningsstudier som på sistone har visat att det skett ett trendbrott i utvecklingen av IQ i västvärlden, talar för detta i alla fall. Det har säkerställts att i flera skandinaviska länder har IQ fallit i yngre generationer. Invandringen från länder med i genomsnitt lägre IQ är bara en del av förklaringen, eftersom även inhemska studenter visar en nedgång. Detta innebär att för första gången i mänsklighetens historia kommer den nya generationen att bli dummare än den förra.

Enligt vissa debattörer var att sänka kvalitén i utbildningssystemen ett av de främsta målen för den mytomspunna Trilaterala kommissionen – där Annie Lööf nyligen avslöjats vara en medlem. Plebejer ska inte grubbla så mycket om livet, utan nöja sig med simpla fröjder. Det räcker att herrarna i Trilaterala kommissionen tänker åt dem. Att döma av forskningsresultat som visar nedåtgående trend för IQ kan man gratulera Annie Lööf med kamrater för en stor framgång. Men det riskerar att bli en pyrrhusseger som ska drabba inte minst de själva.

LÄS ÄVEN: Annie Lööf avslöjas som hemlig medlem i globalistiska Trilaterala kommissionen

Trilaterala kommissionens oligarker drömde nog om lagom begåvade, men funktionellt dugliga och noggranna idioter. Det finns dock även en annan dimension som riskerar att ytterligare förvärra situationen.

Utbredningen av sociala medier har pekats ut som en faktor som ändrar hur våra hjärnors kemi fungerar – främst i de delar som svarar för motivation och drivkraft – bland annat av deras egna skapare. ” Kortvariga, dopamin-drivna feedback-kedjor som vi har skapat trasar sönder samhällets maskineri”, sade Chamath Palihapitiya, Facebooks vicepresident, 2011 innan han lämnade företaget.

Fler och fler familjer i amerikanska Silicon valley som livnär sig på att utveckla sociala medier förbjuder samtidigt sina egna barn att använda dem. Anledningen till detta är att sociala medier bryter den belöningsmekanism som finns inbyggd i oss. Förklarat på ett förenklat sätt, svarar den kemiska signalsubstansen dopamin för en stor del av vår motivation. När vi avslutar ett långtidsprojekt eller får ett eftertraktat jobb är det just effekterna av ett dopaminrus som vi upplever i form av lycka och glädje. Ett annat sätt att få ett dopaminkick är att få en social framgång – skapa en bred krets av vänner och bli hyllad och erkänd. På det sättet är vi alla dopaminnarkomaner.

Naturligt är kroppen sparsam med att utsöndra dopaminet – just för att inte devalvera dess effekt och fortsätta motivera oss till större framgångar. Men i en värld av sociala medier ersätts den vanliga ”långsamma” kommunikationen som kräver tid, energi och ansträngning med ”gilla”-markeringar och delningar. Vägen till att få en dopaminkick blir betydligt kortare: det räcker numera med att posta en provocerande eller kränkande video för att ”gilla” och delningar ska börja ramla in. Och eftersom ribban sänks hela tiden när folk vänjer sig vid en ny bottennivå måste varje nästa statusuppdatering bli ännu dummare och mer provocerande än den förra för att hyllningarna – och dopaminet – inte ska minska.

Den logiska följden av detta blir att motivationen för långtidsprojekt som kräver ansträngning och tankemöda – som att lära sig ett språk, bygga ett hus, bli en banbrytande forskare – kommer att minska när dopaminet blir så mycket ”billigare” att få. I amatörspsykologin heter denna mekanism ”instant gratification monkey” på engelska – en apa som hellre får en omedelbar belöning istället för en som ligger längre fram i tiden.

I kombination med sjunkande nivåer av IQ kan detta komma att medföra långtgående konsekvenser. En av dem blir att utan kunnig personal kommer det att bli allt svårare att underhålla tekniskt komplicerade och kompetenskrävande system. Man behöver inte ens titta i en spåkula för att föreställa sig hur en sådan process kan se ut. Det räcker att minnas hur det såg ut när tekniskt överlägsna civilisationer drog sig tillbaka från vissa områden – exempelvis Pakistan och Indien några decennier efter det brittiska imperiets tillbakadragande, eller Ryssland på 90-talet efter Sovjetunionens kollaps.

I det senare fallet lades exempelvis spårvägssystem i miljonstäder ner för att ersättas med en kaotisk kollektivtrafik bestående av privata minibussar eftersom det inte längre fanns personer som kunde underhålla ett sådant komplicerat system. I ett perspektiv innebär det att flygplan kommer att falla, tåg kommer att spåra ur, kärnkraftverk kommer att explodera osv..

LÄS ÄVEN: IQ-nivån sjunker i Norden

En annan konsekvens blir att den fysiska verkligheten kommer att se allt mer skräpig och sunkig ut. Den amerikanska svart humor-dystopin ”Idiocracy” beskriver en sådan värld på ett nästan uttömmande sätt.  Den som tittar på filmen som producerades för mer än tio år sedan kan inte undgå att känna igen många tecken som finns i vår samtid redan idag.

När komplicerade samhällssystem fallerar är det inte möjligt att köpa sig fri från förfallet – det kommer att drabba alla oavsett hur djupa fickor man än har. Så nej, även Trilaterala kommissionen kommer nog knappast att njuta av den värld som den har skapat. Istället ska den behöva svara på frågan – hur överlever man i en värld befolkad av idioter? Likaså varje nästkommande generation om trenden håller i sig.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons