0 procent har tillhandahållit giltiga id-handlingar. I början av juni förväntas riksdagen rösta igenom den nya lagen som sedan träder i kraft den 1 juli.

Expressen publicerar på fredagen en djupare granskning av de 9 000 afghanska unga män, eller ”ensamkommande flyktingbarn” som de tills nyligen kallats för, som regeringen och Centerpartiet låtit stanna i Sverige.

Här framgår bland annat att noll procent har kunnat visa upp giltiga id-handlingar då de sökt asyl, nästan 100 procent är män, hälften har uppgett att de bott i Iran innan de kommit till Sverige, 78 procent har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.

Ett av regeringens argument har varit att gruppen drabbats av de långa handläggningstiderna och att de skulle haft större chans att stanna ifall dessa varit mer normala.

En stor majoritet har dock fått sin beslutsdag registrerad som 18-årsdag då det var denna dag det slogs fast att de var vuxna. Många kan alltså vara ännu äldre.

Migranter som fått åldern uppskriven har inte kunnat göra sin ålder sannolik. Det är inte säkert att de hade fått bifall om Migrationsverket gjort bedömningen tidigare – sannolikheten bedöms snarare som hög att de fått avslag även vid en tidigare bedömning.

– Om det under hela ärendets gång är samma uppgifter som ligger till grund för vårt beslut, så skulle den sökande inte ha kunnat göra sin ålder sannolik tidigare under asylprocessen heller. Sedan kan det såklart förekomma enstaka undantag av olika slag, men sådana fall är ovanliga, säger Anna Lindblad, jurist och rättslig expert på Migrationsverket, till Expressen.